SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Hội thảo: “Hiện trạng và định hướng phát triển KH&CN TPCT giai đoạn 2012-2020, tầm nhìn đến năm 2030”
Trong khuôn khổ đề tài"Chương trình khoa học và công nghệ TPCT giai đoạn 2012-2020 và tầm nhìn 2030" do Viện Kinh tế - Xã hội TPCT chủ trì thực hiện, ngày 10/9/2013, Viện Kinh tế - Xã hội phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ tổ chức hội thảo: “Hiện trạng và định hướng phát triển KH&CN TPCT giai đoạn 2012-2020, tầm nhìn đến năm 2030”.

Toàn cảnh  hội thảo

Trên 70 đại biểu là nhà khoa học, nhà quản lý đến từ các viện trường, sở/ngành, quận huyện của thành phố đã đến tham dự.

Tại hội thảo, Viện Kinh tế- Xã hội báo cáo phân tích hiện trạng KH&CN của TPCT giai đoạn 2006-2012 và kết quả thực hiện Chương trình xây dựng và phát triển KH&CN TPCT đến năm 2012 và tầm nhìn đến năm 2020; phân tích bối cảnh, mối tương quan giữa phát triển KH&CN và phát triển KT-XH của TPCT để làm cơ sở xây dựng phương hướng nhiệm vụ phát triển KH&CN TPCT giai đoạn 2012 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030; xác định mục tiêu, định hướng và đề xuất nhiệm vụ KH&CN cho Chương trình KH&CN TPCTgiai đoạn 2012 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Hiện trạng phát triển KH&CN của TPCT thời kỳ 2006-2012 và tầm nhìn đến năm 2030 được đánh giá ở các khía cạnh kết quả nghiên cứu và ứng dụng các đề tài/dự án, phát triển các tiềm lực KH&CN, đổi mới tổ chức khoa học công nghệ và thị trường KH&CN. Theo đó, tính tháng 6/2012, tổng số đã thực hiện 137 đề tài, trong đó nghiệm thu là 66 và triển khai ứng dụng trong sản xuất, đời sống 64 đề tài KH&CN, đạt 96%. Các nghiên cứu tập trung vào các lĩnh vực công nghệ sinh học, công nghệ chế biến nông sản thực phẩm,  CNTT và truyền thông,… Bên cạnh đó, một số giải pháp để phát triển KH&CN TPCT được đề xuất gồm: đổi mới chế quản lý KH&CN, đổi mới công tác xây dựng, tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN, cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động KH&CN, phát triển nguồn nhân lực phát triển KH&CN, thị trường, hạ tầng KH&CN,…

DSC04863-1.jpg

Đại biểu tham dự hội thảo

DSC04886-1.jpg

Các đại biểu thảo luận theo nhóm vấn đề trọng yếu

Các đại biểu cũng đã thảo luận nhóm với các chuyên đề về hiện trạng và định hướng KH&CN phục vụ công nghiệp, nông nghiệp - nông dân - nông thôn, văn hóa-xã hội, tài nguyên môi trường và công nghệ cao/ công nghệ trọng điểm. Các ý kiến thảo luận của đại biểu đã tập trung các vấn đề như cần nghiên cứu khoa học tạo ra sản phẩm kinh tế đặc thù của thành phố; gia tăng giá trị sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp, thương nghiệp từ việc áp dụng thành tựu KH&CN; nghiên cứu các giải pháp công nghệ công nghiệp cao, giải pháp xử lý môi trường….

Các ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội thảo sẽ làm cơ sở để Ban Chủ nhiệm đề tài tổng hợp, đề xuất định hướng và giải pháp phát triển KH&CN TPCT và khu vực đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2012-2020, tầm nhìn 2030.

Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ