SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Quyết định công bố và hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia

[26/09/2013 14:38]

Ngày 13/9/2013 và 18/9/2013, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

Quyết định  2823/QĐ-BKHCN

1.      TCVN 7919-1:2013 Vật liệu cách điện – Đặc tính độ bền nhiệt – Phần 1: Quy trình lão hóa và đánh giá các kết quả thử nghiệm

2.      TCVN 7919-3:2013 Vật liệu cách điện – Đặc tính độ bền nhiệt – Phần 3: Hướng dẫn tính toán đặc trưng độ bền nhiệt

3.      TCVN 9626: 2013 Làm việc có điện – Thản cách điện

4.      TCVN 9627: 2013 Làm việc có điện – Chăn cách điện

5.      TCVN 9628-1:2013 Làm việc có điện – Sào cách điện và các cơ cấu lắp kèm – Phần 1: Sào cách điện

6.      TCVN 9628-2:2013 Làm việc có điện – Sào cách điện và các cơ cấu lắp kèm – Phần 2: Cơ cấu lắp kèm

7.      TCVN 9629:2013 Làm việc có điện – Thang cách điện

8.      TCVN 9630-1:2013 Độ bền điện của vật liệu cách điện- Phương pháp thử - Phần 1: Thử nghiệm ở tần số công nghiệp

9.      TCVN 9630-2:2013 Độ bền điện của vật liệu cách điện- Phương pháp thử - Phần 2: Yêu cầu bổ sung đối với thử nghiệm sử dụng điện áp một chiều

10.  TCVN 9630-3:2013 Độ bền điện của vật liệu cách điện- Phương pháp thử - Phần 3: Yêu cầu bổ sung đối với thử nghiệm xung 1,2/50

Quyết định  2824/QĐ-BKHCN

1.      TCVN 9622-1:2013 Bộ đấu nối dùng cho mạch điện hạ áp trong gia đình và các mục đích tương tự- Phần 1: Yêu cầu chung

2.      TCVN 9622-2-1:2013 Bộ đấu nối dùng cho mạch điện hạ áp trong gia đình và các mục đích tương tự- Phần 2-1: Yêu cầu cụ thể đối với bộ đấu nối là thực thể riêng rẽ có khối kẹp kiểu bắt ren

3.      TCVN 9622-2-2:2013 Bộ đấu nối dùng cho mạch điện hạ áp trong gia đình và các mục đích tương tự- Phần 2-2: Yêu cầu cụ thể đối với bộ đấu nối là thực thể riêng rẽ có khối kẹp kiểu không bắt ren

4.      TCVN 9622-2-3:2013 Bộ đấu nối dùng cho mạch điện hạ áp trong gia đình và các mục đích tương tự- Phần 2-3: Yêu cầu cụ thể đối với bộ đấu nối là thực thể riêng rẽ có khối kẹp xuyên qua cách điện

5.      TCVN 9622-2-4:2013 Bộ đấu nối dùng cho mạch điện hạ áp trong gia đình và các mục đích tương tự- Phần 2-4: Yêu cầu cụ thể đối với bộ đấu nối xoắn

6.      TCVN 9623-1:2013 Bộ đấu nối – Ruột dẫn điện bằng đồng – Yêu cầu an toàn đối với khối kẹp kiểu bắt ren và khối kẹp kiểu không bắt ren- Phần 1: Yêu cầu chung và yêu cầu cụ thể đối với khối kẹp dùng cho ruột dẫn có tiết diện từ 0,2mm2 đến và bằng 35 mm2

7.      TCVN 9624:2013 Bộ đấu nối – Đấu nối nhanh dạng dẹt dùng cho ruột dẫn điện bằng đồng – Yêu cầu về an toàn

8.      TCVN 9625: 2013 Bộ đấu nối – Bộ đấu nối dùng để đấu nối các ruột dẫn nhôm trong khối kẹp bằng vật liệu bất kỳ và ruột dẫn đồng trong khối kẹp có thân bằng nhôm

Quyết định 1883/QĐ-BKHCN

1.      TCVN 7828:2013 Tủ lạnh, tủ kết đông lạnh – Hiệu suất năng lượng

2.      TCVN 7829:2013 Tủ lạnh, tủ kết đông lạnh – Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng

·         Ngày 13/9/2013, Bộ Khoa học và Công nghệ Ban hành Quyết định số 2885/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

1.      TCVN 7828:2007 Tủ lạnh, tủ kết đông lạnh – Hiệu suất năng lượng

2.      TCVN 7829:2007 Tủ lạnh, tủ kết đông lạnh – Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng

Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ