SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Thông báo Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ thành phố Cần Thơ giai đoạn 2012-2015
Căn cứ Quyết định số 1732/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ thành phố Cần Thơ giai đoạn 2012-2015. Ban Chỉ đạo Chương trình trân trọng thông báo và mời các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Cần Thơ đăng ký tham gia các hoạt động hỗ trợ của Chương trình.

Nội dung:

- Phổ biến kiến thức, pháp luật, khai thác thông tin và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ;
- Hỗ trợ đăng ký bảo hộ, khai thác, phát triển tài sản trí tuệ. Mức kinh phí hỗ trợ: từ 50% đến 100% chi phí đăng ký bảo hộ các đối tượng sở hữu trí tuệ, bao gồm 10 sáng chế, giải pháp hữu ích; 80 nhãn hiệu; 20 nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận; 10 kiểu dáng công nghiệp; 08 giống cây trồng; 20 bản quyền tác giả và quyền liên quan.

Thời hạn tham gia: hàng năm, kết thúc trước ngày 30/6/2015.

Nơi nhận hồ sơ đăng ký:

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ (Phòng Sở hữu trí tuệ).
Số 02 Lý Thường Kiệt, P. Tân An, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
Điện thoại: 07103.829632.
Email: sokhcn@cantho.gov.vn; thanhdiep@cantho.gov.vn

 Đính kèm Nội dung chương trình và Mẫu phiếu đăng ký tham gia

Sở KH&CN TP. Cần Thơ
File đính kèm
4354_10b. noi dung chuong trinh.doc 4354_10c. mau phieu dang ky.doc
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ