SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Đầu tư 110 triệu USD thúc đẩy đổi mới sáng tạo
Một Dự án có tổng mức đầu tư 110 triệu USD sẽ được triển khai trong 5 năm (2014-2019) để thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động sáng tạo, đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp, tạo thêm giá trị gia tăng cho nền kinh tế.

Khởi động Dự án “Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học và công nghệ - FIRST". Ảnh VGP/Thu Cúc

Ngày 7/11, Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) khởi động Dự án “Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học và công nghệ - FIRST”.

Dự án được thực hiện trong 5 năm (2014-2019), với tổng mức đầu tư là 110 triệu USD, trong đó vốn vay ưu đãi của IDA (World Bank) là 100 triệu USD và vốn đối ứng của Việt Nam là 10 triệu USD.

Theo Bộ trưởng Bộ KHCN Nguyễn Quân, dự  án sẽ góp phần hỗ trợ nâng cao năng suất, khả năng cạnh tranh và chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam thông qua việc tăng cường hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ, thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động sáng tạo, đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp để tạo thêm giá trị gia tăng cho nền kinh tế.

Dự án tập trung vào 3 đối tượng: Thể chế, tổ chức KHCN và doanh nghiệp với 3 hợp phần chính.

Hợp phần 1 sẽ hỗ trợ cơ sở hoạch định chính sách và thí điểm một số chính sách KHCN. Thực hiện thí điểm chính sách thu hút các nhà nghiên cứu giỏi nước ngoài để tăng cường nguồn nhân lực có chất lượng cao tham gia vào công tác phát triển khoa học-công nghệ của Việt Nam.

Đồng thời, góp phần hoàn thiện cơ chế hỗ trợ các tổ chức KHCN công lập (GRI) chuyển đổi sang hình thức tự chủ, tự chịu trách nhiệm; chuẩn hóa, hiện đại hóa hệ thống thông tin về KHCN và đổi mới sáng tạo để đảm bảo cho việc thống kê, đánh giá, đo lường hiệu quả quản lý KHCN, cũng như năng lực KHCN quốc gia.

Hợp phần 2 sẽ Hỗ trợ chuyển đổi các GRI và tăng cường liên kết doanh nghiệp với KHCN. Kết quả của Hợp phần này là hình thành được 15 GRI chuyển đổi một cách đồng bộ, có hệ thống (từ tư vấn, đào tạo, hoàn thiện công nghệ, phát triển sản phẩm dựa trên công nghệ, lập kế hoạch kinh doanh, thúc đẩy liên kết với thị trường và liên kết vào mạng lưới quốc tế) để trở thành những mô hình điển hình cho việc chuyển đổi sang hình thức tự chủ.

Hợp phần này cũng sẽ tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp KHCN khởi nghiệp phát triển ý tưởng công nghệ, ý tưởng kinh doanh từ công nghệ, nâng cao năng lực đổi mới công nghệ của mình và thành công được trên thị trường;

Hợp phần 3 sẽ tập trung vào quản lý dự án và nghiên cứu một số chính sách có liên quan trong quá trình thực hiện dự án.

Báo điện tử Chính phủ (nthieu)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ