SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Các Viện, trường chủ động thể hiện vai trò "chủ chốt" trong đổi mới khoa học công nghệ
Đó là đề nghị của Giáo sư - Tiến sĩ Hoàng Văn Phong, Chủ tịch Hội đồng chính sách Khoa học công nghệ (KHCN) quốc gia tại buổi làm việc với Sở KHCN TP Cần Thơ, lãnh đạo Viện lúa và Sở KHCN các tỉnh: Vĩnh Long, Trà Vinh và Hậu Giang ngày 5-12-2013, tại Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) TP Cần Thơ.

Giáo sư - Tiến sĩ Hoàng Văn Phong phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Hanh Huynh)

Tại buổi làm việc, cán bộ quản lý KHCN các tỉnh và thành phố trình bày tình hình hoạt động KHCN ở địa phương; những khó khăn của địa phương về cơ sở, hạ tầng KHCN; một số chính sách KHCN của trung ương chưa thống nhất khi áp dụng vào địa phương. TP Cần Thơ được xác định là trung tâm văn hóa, kinh tế - xã hội ĐBSCL, nhưng đầu tư cho cơ sở KHCN chưa được quan tâm đúng mức; chưa có cơ chế để liên kết vùng trong hoạt động phát triển KHCN. Từ đầu năm đến nay, Sở KHCN TP Cần Thơ tổ chức xét duyệt 20 đề tài và triển khai thực hiện 11 đề tài. Các đề tài nghiên cứu trên địa bàn thành phố được đưa vào ứng dụng thực tiễn đạt tỷ lệ cao. Sở KHCN phối hợp cùng các đơn vị tổ chức các hoạt động phổ biến thông tin về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới KHCN… Tuy nhiên, hoạt động hỗ trợ phát triển KHCN ở khu vực ngoài nhà nước còn hạn chế do chưa thống nhất về cơ chế, quy định.

Ghi nhận các góp ý cùng kiến nghị của các địa phương, Giáo sư - Tiến sĩ Hoàng Văn Phong đề nghị các địa phương linh hoạt vận dụng nguồn kinh phí sự nghiệp KHCN; các viện, trường chủ động thể hiện vai trò "chủ chốt" trong đổi mới KHCN. Các kiến nghị của địa phương sẽ trình bộ, ngành liên quan để hoàn thiện cơ chế chính sách đổi mới hoạt động KHCN.

Báo Cần Thơ (ntctu)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ