SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Trung tâm Kỹ thuật 3 và Hải quan TP.HCM phối hợp kiểm tra hàng hóa
Hai đơn vị sẽ phối hợp trong việc kiểm tra Nhà nước/chứng nhận hợp quy về chất lượng, an toàn (kiểm tra chuyên ngành) đối với sản phẩm, hàng hóa và thực phẩm nhập khẩu qua các cửa khẩu.

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 và Cục Hải quan TP. HCM đã nhất thống nhất việc ban hành Quy chế phối hợp trong việc kiểm tra chuyên ngành với nhiều nội dung cụ thể trong việc kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu thuộc địa bàn TP.HCM.

Theo lãnh đạo hai đơn đơn vị, quy chế này quy định các nguyên tắc chung để làm căn cứ cho sự phối hợp giữa các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan TP.HCM và Trung tâm Kỹ thuật 3 nhằm phối hợp chặt chẽ, nâng cao hơn nữa hiệu quả kiểm soát và giám sát đối với việc tuân thủ các yêu cầu quản lý nhà nước trong công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa nhập khẩu mà Trung tâm Kỹ thuật 3 được các bộ, ngành chỉ định thực hiện việc kiểm tra chuyên ngành với tư cách là cơ quan kiểm tra nhà nước chuyên ngành hoặc tổ chức chứng nhận hợp quy.

http://vietq.vn (ntbtra)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ