SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Thống kê đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, sáng chế và kiểu dáng công nghiệp đã được Cục SHTT chấp nhận
Từ ngày 26/6/2013 đến ngày 31/12/2013, trên địa bàn thành phố có tổng cộng 161 đơn đã được Cục SHTT chấp nhận, trong đó có: 150 đơn nhãn hiệu hàng hóa/ dịch vụ; 07 đơn kiểu dáng công nghiệp; 03 đơn sáng chế và 01 giải pháp hữu ích.
Xem tập tin đính kèm
Sở KH&CN TP. Cần Thơ
File đính kèm
4977_ThongkeDBH.xls
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ