SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Kiểm tra Hàng đóng gói sẵn và Phương tiện đo đợt 2 năm 2014
Từ ngày 21-31/7/2014, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ đã tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành về kiểm tra Hàng đóng gói sẵn và Phương tiện đo trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Thành phần đoàn gồm: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ;Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ; Chi cục Quản lý Thị Trường thành phố Cần Thơ; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý Kinh tế và Chức vụ - Công an thành phố Cần Thơ (PC46); Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ Tầng quận, huyện: Bình Thủy, Ô Môn, Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh.

Nội dung kiểm tra:

Kiểm tra các nội dung ghi trên nhãn, bao gồm: Tên hàng hóa, địa chỉ sản xuất đóng gói hàng hóa; định lượng của hàng hóa; thành phần định lượng; ngày sản xuất; thời hạn sử dụng; xuất xứ hàng hóa và một số nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn theo Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định về nhãn hàng hóa.

- Kiểm tra tính hợp pháp của phương tiện đo (PTĐ) thuộc Danh mục PTĐ phải kiểm định theo Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2.

- Kiểm tra đo lường đối với hàng đóng gói sẵn căn cứ theo quyết định số 02/2008/QĐ-BKHCN ngày 25 tháng 02 năm 2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quy định về việc kiểm tra đo lường đối với hàng đóng gói sẵn theo định lượng.

Đoàn đã kiểm tra định lượng 15 lô hàng đóng gói sẵn của 15 cơ sở, kết quả: các lô hàng được kiểm tra đều đạt yêu cầu về đo lường đối với hàng đóng gói sẵn (chiếm tỷ lệ 100%). Về nhãn hàng hóa: có 04/72 sản phẩm được kiểm tra có nhãn không phù hợp (chiếm tỷ lệ 5,6%). Về phương tiện đo: đoàn kiểm tra 03 phương tiện đo được sử dụng tại cơ sở, chủ yếu là cân điện tử đều được kiểm định và còn hạn kiểm định (chiếm tỉ lệ 100%).

Nhìn chung, các cơ sở sản xuất và kinh doanh hàng đóng gói sẵn đã thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà nước đối với việc sản xuất và kinh doanh hàng đóng gói sẵn theo định lượng phải quản lý về đo lường.

Đoàn đã phổ biến cho các cơ sở được kiểm tra những quy định về đo lường và nhãn đối với hàng đóng gói sẵn. Đối với cơ sở có sản phẩm về nhãn hàng hóa không phù hợp theo quy định, đoàn đã yêu cầu cơ sở ghi đầy đủ các thông tin trên nhãn và phối hợp với nhà sản xuất thực hiện việc ghi nhãn sản phẩm hàng hóa theo quy định của pháp luật.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ