SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Thống kê đơn đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp đã được Cục SHTT chấp nhận

[08/09/2014 07:33]

Từ ngày 01/01/2014 đến ngày 25/7/2014, trên địa bàn thành phố Cần Thơ có 136 đơn nhãn hiệu hàng hóa/dịch vụ và 01 đơn kiểu dáng công nghiệp được Cục SHTT chấp nhận.

Chi tiết xem tập tin đính kèm.

Sở KH&CN TP. Cần Thơ
File đính kèm
5053_ThongkeDBH.xls
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ