SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG VÀ NHÃN HÀNG HÓA SẢN PHẨM MŨ BẢO HIỂM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2014
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ đã tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành về Chất lượng và Nhãn hàng hóa đối với sản phẩm mũ bảo hiểm lưu thông trên thị trường từ ngày 17/6/2014 đến ngày 27/6/2014...

Mục đích đợt kiểm tra nhằm tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về tiêu chuẩn, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa đến cơ sở sản xuất, kinh doanh; nâng cao hiểu biết, ý thức của cơ sở kinh doanh trong việc nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật trong việc sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước nhằm phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng và ghi nhãn hàng hóa đối với sản phẩm mũ bảo hiểm lưu thông trên thị trường, góp phần bảo vệ lợi ích chính đáng của người tiêu dùng.

Qua kiểm tra 13 cơ sở kinh doanh sản phẩm mũ bảo hiểm, Đoàn đã phát hiện 06/13 cơ sở có sản phẩm ghi nhãn hàng hóa chưa đầy đủ (tương ứng 20/96 nhãn chưa phù hợp), các vi phạm chủ yếu về nhãn là thiếu thông tin ngày sản xuất, hướng dẫn sử dụng. Có 02/13 cơ sở được kiểm tra còn sản phẩm mũ bảo hiểm chưa gắn dấu hợp quy CR theo quy định tại quyết định số 04/2008/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 4 năm 2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô, xe máy”. 

Đoàn kiểm tra đã lấy 11 mẫu mũ bảo hiểm gửi thử nghiệm để kiểm tra chất lượng. Kết quả: 06 mẫu không đạt yêu cầu về chất lượng theo quy định tại QCVN 02: 2008/BKHCN - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô, xe máy. Chi cục đã chuyển hồ sơ vi phạm về chất lượng đến thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Qua đợt kiểm tra cho thấy các cơ sở kinh doanh đều nắm được thông tin sản phẩm mũ bảo hiểm bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy. Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở và yêu cầu các cơ sở bổ sung thông tin trên nhãn hàng hóa đầy đủ theo quy định về ghi nhãn hàng hóa, ngưng bày bán các sản phẩm mũ bảo hiểm không có dấu hợp quy CR, cũng như các sản phẩm mũ bảo hiểm không có hồ sơ công bố hợp quy. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sẽ tiếp tục kiểm tra, phối hợp kiểm tra để quản lý tốt mặt hàng mũ bảo hiểm trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong thời gian tới.

Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ