SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Thông báo tổ chức Hội nghị giao ban KH&CN cấp quận, huyện lần X
Sở Khoa học và công nghệ thành phố phối hợp với UBND quận Bình Thủy tổ chức Hội nghị giao ban khoa học và công nghệ cấp quận, huyện thành phố Cần Thơ lần X vào 8 giờ ngày 04/11/2014

THƯ MỜI

 Căn cứ Thông báo số 519/TB-SKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ về việc Kết luận Hội nghị giao ban khoa học và công nghệ cấp quận, huyện thành phố Cần Thơ lần IX tại huyện Thới Lai,

Được sự thống nhất của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy, các phòng Kinh tế, phòng Kinh tế và Hạ tầng các quận, huyện thuộc thành phố Cần Thơ. Sở Khoa học và Công nghệ thành phố phối hợp Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy tổ chức “Hội nghị giao ban khoa học và công nghệ cấp quận, huyện thành phố Cần Thơ lần X”.

Sở Khoa học và Công nghệ kính mời lãnh đạo quý cơ quan, đơn vị tham dự và đóng góp ý kiến để Hội nghị thành công tốt đẹp.

Thời gian:  08 giờ 00 ngày 04 tháng 11 năm 2014

Địa điểm:   Hội trường UBND quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ.

Nội dung:  - Báo cáo tình hình hoạt động KH&CN các quận, huyện thành phố Cần Thơ 10 tháng đầu năm 2014, ước thực hiện cả năm và kế hoạch hoạt động năm 2015; đóng góp ý kiến, thảo luận của các đơn vị tham dự Hội nghị

            Thành phần tham dự: 
                - Sở Nông nghiệp và PTNT; 
                - Sở Công Thương; 
                - Liên hiệp các Hội KH&KT TP. Cần Thơ; 
                - Viện Kinh tế - Xã hội TP. Cần Thơ;
                - Viện lúa ĐBSCL; 
                - Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ; 
                - Trường Đại học Cần Thơ; 
                - Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Cần Thơ; 
                - Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Cần Thơ; 
                - Phòng Kinh tế, phòng Kinh tế và Hạ tầng 9 quận, huyện;
                - Đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN.

Thông tin chi tiết về việc tổ chức, vui lòng liên hệ: Phòng Quản lý KH&CN cơ sở - ĐT: 0710.3819010 (Duyên) - Email: ngocduyen@cantho.gov.vn

Rất mong quý đại biểu đến dự để Hội nghị thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính chào./.

File đính kèm
5164_Thu_moi_hop_giao_ban_X-_0414-BT.signed.pdf
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ