SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Danh sách tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp
Danh sách các tổ chức đủ điều kiện hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được cập nhật đến ngày 10/10/2014.

Chi tiết xem ở file đính kèm

Theo Sở KH&CN TP. Cần Thơ
File đính kèm
5242_Danh sach to chuc dai dien SHCN.xls
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ