SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Kiểm tra Chất lượng và Nhãn hàng hóa sản phẩm đồ chơi trẻ em trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2014
Từ ngày 12 - 29/8/2014, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ đã tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành về Chất lượng và Nhãn hàng hóa sản phẩm đồ chơi trẻ em lưu thông trên thị trường tại 18 cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Qua kiểm tra 18 cơ sở kinh doanh sản phẩm đồ chơi trẻ em, Đoàn đã phát hiện 13 cơ sở có sản phẩm ghi nhãn hàng hóa chưa đầy đủ (tương ứng 125/161 nhãn chưa phù hợp), các vi phạm chủ yếu về nhãn là thiếu thông tin ngày sản xuất, không có nhãn phụ tiếng việt. Có 12/18 cơ sở được kiểm tra còn sản phẩm đồ chơi trẻ chưa gắn dấu hợp quy CR theo quy định tại Thông tư 18/2009/TT-BKHCN ngày 26 tháng 6 năm 2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em”.

Đoàn kiểm tra đã lấy 17 mẫu (tại 10 cơ sở) đồ chơi trẻ em gửi thử nghiệm để kiểm tra chất lượng. Kết quả: tất cả 17 mẫu đều đạt yêu cầu về chất lượng theo quy định tại QCVN 03: 2009/BKHCN - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em.

Qua đợt kiểm tra cho thấy, các cơ sở kinh doanh đều nắm được thông tin sản phẩm đồ chơi trẻ em bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy. Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở các cơ sở bổ sung thông tin trên nhãn hàng hóa đầy đủ theo quy định về ghi nhãn hàng hóa. Ngưng bày bán các sản phẩm đồ chơi trẻ em không có dấu hợp quy CR, cũng như các sản phẩm đồ chơi trẻ em không có hồ sơ công bố hợp quy. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sẽ tiếp tục kiểm tra, phối hợp kiểm tra để quản lý tốt mặt hàng đồ chơi trẻ em trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong thời gian tới.

Đợt kiểm tra nhằm tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về tiêu chuẩn, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa đến cơ sở sản xuất, kinh doanh; nâng cao hiểu biết, ý thức của cơ sở kinh doanh trong việc nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật trong việc sản xuất, kinh doanh đồ chơi trẻ em; tăng cường công tác quản lý chất lượng, kiểm soát và ngăn chặn đồ chơi trẻ em có chứa chất độc hại, gây ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của trẻ em, kiểm tra các mặt hàng đồ chơi trẻ em bị cấm lưu thông thị trường, nguy hiểm, kích động bạo lực ảnh hưởng đến sức khỏe và giáo dục nhân cách.

Xem nhiều
Tin liên quan
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ