SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Lớp tập huấn về “Quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường” Lần thứ II năm 2014
Trong tháng 10/2014, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ đã tổ chức 02 lớp tập huấn “Quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường tại 2 quận Ninh Kiều và Thốt Nốt.

Mục tiêu tập huấn nhằm phổ biến cho các doanh nghiệp kinh doanh vàng trên địa bàn thành phố Cần Thơ hiểu và thực hiện đúng Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường.

Hơn 140 đại biểu đại diện Hội Kim hoàn và các Chi hội, các doanh nghiệp kinh doanh vàng trên địa bàn thành phố đến tham dự. Tại lớp tập huấn, Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng đã hướng dẫn các doanh nghiệp sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ cách thức ghi nhãn cho sản phẩm; xây dựng, công bố và áp dụng Tiêu chuẩn cơ sở; phổ biến các quy định về đo lường trong kinh doanh vàng; hướng dẫn việc sử dụng và bảo quản cân đúng kỹ thuật.

Trong thời gian tới, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sẽ mở nhiều lớp tập huấn và tổ chức Đoàn kiểm tra để tiếp tục hướng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc  thực hiện đúng các quy định pháp luật của Nhà nước trong kinh doanh vàng, quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ, vàng miếng. 

Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ