SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Sửa đổi, bổ sung Chương trình đổi mới công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Cần Thơ.
Ngày 19 tháng 6 năm 2015, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định số 1780/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Chương trình đổi mới công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Cần Thơ giai đoạn 2013-2017.

Hình minh họa

Quyết định này sửa đổi, bổ sung một số nội dung thuộc Chương trình đổi mới công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cụ thể:

- Đối với dự án được Hội đồng khoa học và công nghệ xét duyệt hỗ trợ không quá 300 triệu, doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động theo thuyết minh dự án được phê duyệt và thực hiện thủ tục thanh quyết toán theo quy định. Đối với dự án được xét duyệt hỗ trợ trên 300 triệu, doanh nghiệp thực hiện các hoạt động nghiên cứu cải tiến, đầu tư đổi mới công nghệ theo quy định của Luật Đấu thầu.

- Mở rộng đối tượng hỗ trợ, ngoài hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chương trình còn hỗ trợ cho hợp tác xã.

- Giảm bớt một số thủ tục khi tham gia Chương trình như: thông báo kết quả đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp…cho người lao động; văn bản đảm bảo quy định pháp luật về môi trường.

- Bổ sung Quy định trình tự, thủ tục xét duyệt hỗ trợ và thủ tục cấp phát, thanh quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ

Lưu ý: Đối với những dự án được Hội đồng khoa học và công nghệ xét duyệt hỗ trợ nhưng chưa ký hợp đồng triển khai thực hiện, doanh nghiệp thực hiện dự án theo quy định của Quyết định số 1780/QĐ-UBND.

Đính kèm: Quyết định số 1780/QĐ-UBND 

Quy định trình tự, thủ tục xét duyệt hỗ trợ và thủ tục cấp phát, thanh quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ.

File đính kèm
5612_QD 1780 SUA DOI BO SUNG CT DMCN.pdf 5612_phuluc1780A.doc
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ