SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Hội nghị giới thiệu chương trình tài trợ, hỗ trợ tại Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Cần Thơ
Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2015, trong hai ngày 15 và 17/9/2015, tại Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Cần Thơ, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đã tổ chức Hội nghị giới thiệu các chương trình tài trợ, hỗ trợ của Quỹ.
Hội nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hội nghị có sự tham gia của đại diện các tổ chức khoa học và công nghệ (các viện nghiên cứu, các trường đại học), các nhà quản lý và nhà khoa học quan tâm tới hoạt động của Quỹ trên địa bàn khu vực.

Tại Hội nghị, Lãnh đạo Cơ quan điều hành Quỹ đã giới thiệu chung về tổ chức và hoạt động của Quỹ, những điểm mới trong chức năng, nhiệm vụ của Quỹ theo Nghị định 23/2014/NĐ-CP ngày 03/4/2014. Đồng thời, Cơ quan điều hành Quỹ cũng giới thiệu chi tiết về những điểm mới trong việc tài trợ, hỗ trợ của Quỹ được cụ thể hóa theo Luật KH&CN 2013.

09_28_hoi nghi gioi thieu CT Tai tro_a2.jpg

Hội nghị tại Thành phố Cần Thơ

Sau phần giới thiệu của Cơ quan điều hành Quỹ, Hội nghị đã dành thời gian cho phần trao đổi và thảo luận. Những nội dung mới trong các quy định của Quỹ đã được trao đổi và hướng dẫn chi tiết giúp các nhà khoa học thống nhất được cách thức chuẩn bị và quá trình thực hiện. Ngoài ra, Cơ quan điều hành Quỹ cũng ghi nhận và tiếp thu được nhiều ý kiến góp ý thiết thực cho công tác tổ chức nhằm nâng cao chất lượng những buổi tập huấn tiếp theo.

Tải Bộ tài liệu giới thiệu và hướng dẫn các chương trình tài trợ, hỗ trợ được trình bày trong Hội nghị.
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ