SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Xây dựng và áp dụng HTQL chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015
Trong các ngày 20 - 21/11 tại Hà Nội và 27-28/11 tại TP HCM, Trung tâm Thông tin Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức khóa đào tạo “Xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015”

Khóa học này nhằm trang bị cho các tổ chức và doanh nghiệp những thay đổi chính của phiên bản ISO 9001:2015 vừa được ban hành so với phiên bản ISO 9001:2008 đồng thời thông báo các chính sách hỗ trợ tư vấn, chứng nhận chuyển đổi sang phiên bản ISO 9001:2015.

Giới thiệu về sự ra đời của phiên bản ISO mới và các nội dung thay đổi lớn, khác biệt của phiên bản ISO 9001:2015 so với ISO 9001:2008; Đào tạo chi tiết các điều khoản trong ISO 9001:2015; Hướng dẫn cách thức thực hiện, cập nhật, áp dụng những yêu cầu mới của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hệ thống quản lý chất lượng của qúy đơn vị

Theo Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO, ISO 9001: 2015 quy định các yêu cầu cho một hệ thống quản lý chất lượng khi một tổ chức:

a) Cần chứng tỏ khả năng của mình để luôn cung cấp sản phẩm và dịch vụ đáp ứng khách hàng và luật định áp dụng và yêu cầu quy định, và

b) Muốn nâng cao sự hài lòng của khách hàng thông qua việc áp dụng có hiệu quả của hệ thống, bao gồm cả các quá trình để cải thiện hệ thống và đảm bảo sự phù hợp với khách hàng và các yêu cầu luật định và chế định.

Tất cả các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 là tổng quát và nhằm để áp dụng cho bất kỳ tổ chức, bất kể loại hoặc kích thước của nó, hoặc các sản phẩm và dịch vụ cung cấp.

vietq.vn (ntbtra)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ