SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Năm 2015: Bộ KH&CN công nhận hơn 900 tổ chức đánh giá sự phù hợp
Ngày 28/11 tại Hà Nội, Văn phòng Công nhận Chất lượng (Văn phòng) - Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Hoạt động công nhận hiện nay đã góp phần tích cực vào các hoạt động kinh doanh của các cơ sở nói riêng, của xã hội nói chung, góp phần tích cực vào thúc đẩy tiến bộ khoa học kỹ thuật; đáp ứng được yêu cầu về thuận lợi hóa thương mại quốc tế.

Trong 20 năm qua, Văn phòng đã đánh giá, công nhận được hơn 900 tổ chức đánh giá sự phù hợp bao gồm: phòng thử nghiệm và phòng hiệu chuẩn; phòng thí nghiệm y tế; tổ chức chứng nhận và tổ chức giám định theo tiêu chuẩn quốc tế. Các tổ chức được công nhận thuộc nhiều thành phần kinh tế khác nhau như: cơ quan quản lý nhà nước; Viện nghiên cứu; trường đại học; doanh nghiệp nhà nước; doanh nghiệp tư nhân; công ty liên doanh và công ty 100% vốn nước ngoài. Có thể ví, hoạt động công nhận là cơ sở cho các hoạt động thừa nhận lẫn nhau giữa các tổ chức, giữa các quốc gia trên thế giới.

Bên cạnh đó, đội ngũ chuyên gia cộng tác với Văn phòng cũng được đào tạo và trao đổi kinh nghiệm đánh giá hàng năm. Ngoài việc cung cấp dịch vụ đánh giá, công nhận cho các tổ chức trong nước, Văn phòng cũng cung cấp các dịch vụ, đánh giá, công nhận cho các tổ chức đánh giá sự phù hợp ở nước ngoài.

“Chính những hoạt động công nhận và được thừa nhận ở tầm quốc tế và khu vực đã khẳng định hoạt động công nhận tại Việt Nam đang đóng vai trò, vị trí to lớn; là công cụ hữu ích cho việc thừa nhận kết quả giữa các quốc gia, góp phần thực hiện mục thương mại hóa toàn cầu hướng tới. Đó là một tiêu chuẩn, một kết quả đánh giá sự phù hợp, chấp nhận ở mọi nơi” Thứ trưởng Trần Việt Thanh khẳng định.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Trần Việt Thanh ghi nhận, đánh giá cao những thành tựu của Văn phòng trong 20 năm qua và bảy tỏ tin tưởng Văn phòng sẽ tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa đội ngũ chuyên gia đánh giá về chất lượng và số lượng; đạt được sự gắn kết chặt chẽ hơn nữa giữa các Bộ, ngành; mở rộng thêm một số lĩnh vực công nhận mới theo sự phát triển xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế; triển khai các phần mềm có hiệu quả trong hoạt động đánh giá, công nhận và đảm bảo nguồn thông tin cung cấp cho khách hàng của Văn phòng nhanh và luôn chính xác.

Tại buổi lễ, thay mặt toàn thể Văn phòng, Giám đốc Vũ Xuân Thủy đã gửi lời cám ơn chân thành về những đóng góp quý báu của lãnh đạo, cán bộ Văn phòng trước đây cũng như các thế hệ kế tiếp đã và đang kế thừa những thành tựu để tiếp tục đưa Văn phòng gặt hái những thành công mới. Trong 20 năm qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo Bộ KH&CN, lãnh đạo Tổng cục TĐC, Văn phòng đã chủ động triển khai nhiều hoạt động quốc tế. Hiện nay, Văn phòng đã là thành viên của nhiều tổ chức quốc tế và khu vực như: ILAC, IAF, APLAC, PAC,…

Tốc độ phát triển số tổ chức được công nhận mới hiện nay của Văn phòng đạt khoảng 20% năm. Hoạt động công nhận đang được sử dụng sẽ là công cụ hữu ích giúp cho việc thừa nhận kết quả đánh giá sự phù hợp giữa các quốc gia với nhau, góp phần thực hiện mục tiêu thương mại toàn cầu.

Điều này chứng tỏ hoạt động công nhận tại Việt Nam của Văn phòng đã tạo lập được uy tín và chất lượng, mang lại niềm tin cho cơ quan quản lý và người sử dụng hàng hóa, dịch vụ.

Văn phòng được thành lập theo quyết định số 1926/QĐ-TCCBKH ngày 10/11/1995 của Bộ trưởng Bộ khoa học công nghệ và Môi trường (nay là Bộ KH&CN). Văn phòng là đơn vị sự nghiệp giúp Tổng cục TĐC tổ chức, điều hành, thực hiện hoạt động đánh giá, công nhận tổ chức đáng giá sự phù hợp, bao gồm: Phòng thí nghiệm, tổ chức giám định, tổ chức chứng nhận thống nhất trong phạm vi cả nước dựa trên Quyết định số 1479/QĐ-TĐC ngày 25/8/1995 "Quy định về công nhận và chứng nhận" của Bộ trưởng Bộ KH&CN.

Năm 1998, Văn phòng mới chỉ công nhận được 19 phòng thí nghiệm thì đến nay, đã có hơn 900 phòng thí nghiệm, tổ chức giám định, tổ chức chứng nhận,… được công nhận. Ngoài việc cung cấp dịch vụ đánh giá công nhận cho các tổ chức trong nước, Văn phòng còn cung cấp dịch vụ đánh giá công nhận cho các tổ chức quốc tế.

Hiện nay, Văn phòng từng bước hoàn thiện các quy định, cơ cấu tổ chức như: xây dựng sửa đổi Điều lệ Văn phòng  qua các thời kỳ; kiến nghị Bộ trưởng Bộ KH&CN thành lập Hội đồng công nhận; tham gia góp ý, xây dựng các văn bản pháp quy liên quan đến hoạt động công nhận; năm 2014, Văn phòng đã kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự của đơn vị và thành lập thêm Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh.

truyenthongkhoahoc.vn (ntbtra)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ