SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Lễ kỷ niệm 20 năm hoạt động mã số mã vạch
Ngày 04/12/2015, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm hoạt động mã số mã vạch (MSMV) với sự tham dự của ông Trần Văn Vinh- Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL), các thành viên Hội đồng tư vấn, đại diện một số Chi cục TCĐLCL, một số doanh nghiệp sử dụng MSMV tiêu biểu và đại diện một số cơ quan hữu quan, các Vụ và các phòng ban của Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam.

Năm 1995, xuất phát từ nhu cầu thực tế của việc sản xuất, kinh doanh thương mại trong nước cũng như xuất khẩu, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép Tổng cục TCĐLCL tham gia Tổ chức GS1 quốc tế- được hình thành trên cơ sở hợp nhất hai tổ chức là Hội mã số vật phẩm Châu Âu EAN và Hội đồng mã thống nhất của Mỹ UCC. Việt Nam đã có được Mã quốc gia 893 và Tổng cục TCĐLCL (GS1 Việt Nam) đã triển khai cấp mã số doanh nghiệp GS1, hướng dẫn các tổ chức/doanh nghiệp ở Việt Nam có nhu cầu áp dụng MSMV lên sản phẩm, dịch vụ và địa điểm của mình phục vụ cho việc phân định và thu nhận dữ liệu tự động, tạo thuận lợi cho quá trình quản lý, sản xuất, kinh doanh, bán hàng, đáp ứng nhu cầu của bạn hàng trong nước và quốc tế.

Sau 20 năm hoạt động, GS1 Việt Nam đã đạt được một số thành tích đáng kể như áp dụng tốt nhu cầu sử dụng MSMV trong quản lý, sản xuất, kinh doanh thương mại… của các tổ chức trong nước; cùng các bộ ngành liên quan xây dựng các văn bản pháp quy, tạo hành lang pháp lý vững chắc phục vụ hoạt động MSMV; hoạt động của GS1 Việt Nam về cơ bản đã được triển khai theo những mục tiêu đã định, phù hợp với tình hình trong nước và tuân thủ đúng chủ trương, chính sách của GS1 quốc tế.

Để hoạt động MSMV ngày càng phát triển, phục vụ cho lợi ích chung của xã hội, đặc biệt là việc nghiên cứu triển khai áp dụng các tiêu chuẩn của Hệ thống GS1 vào các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe, xác định nguồn gốc, chống hàng giả… cần có sự quan tâm hưởng ứng của các bộ ngành liên quan, các doanh nghiệp và hoạt động có hiệu quả của Hội đồng tư vấn chuyên ngành MSMV.

Trong giai đoạn tiếp theo, GS1 Việt Nam sẽ đẩy mạnh triển khai áp dụng giải pháp thu thập dữ liệu thương phẩm sử dụng MSMV trực tuyến, triển khai áp dụng thí điểm một số giải pháp đã được xây dựng, tiếp tục hợp tác với các siêu thị để triển khai kiểm soát MSMV trên hàng hóa và triển khai ứng dụng MSMV vào công tác xác định nguồn gốc nhóm sản phẩm tiêu dùng nhanh, tăng cường hợp tác với các Chi cục TCĐLCL, tham gia có hiệu quả dự án về áp dụng mã toàn cầu phân định địa điểm GLN cho các hộ nông tại Việt Nam.

Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ