SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Tập huấn "Phương pháp luận phân tích chính sách"
Ngày 11/01/2011, tại Hà Nội, Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức khoá tập huấn “Phương pháp luận phân tích chính sách” trong khuôn khổ Nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư hợp tác Việt Nam với Canada.

Trong bối cảnh hội nhập và cạnh tranh quốc tế ngày một sâu rộng, việc nâng cao năng lực hoạch định chính sách nói chung, chính sách KH&CN nói riêng đối với Việt Nam là vô cùng cần thiết. Thực tế trong nhiều năm qua, Việt Nam đã không ngừng nỗ lực đổi mới cơ chế, chính sách quản lý KH&CN, song hiệu quả chưa cao và chưa đáp ứng được với yêu cầu của thực tiễn.

Nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong việc nâng cao năng lực hoạch định chính sách KH&CN phục vụ cạnh tranh kinh tế và phát triển bền vững, trong khuôn khổ Nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư hợp tác Việt Nam với Canada, GS. Leslie A. Pal, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Quản lý thuộc Đại học Carleton và một số chuyên gia của Viện NISTPASS đã tham gia thuyết trình trong khoá tập huấn, thành viên tham dự đến từ Bộ KH&CN, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các viện nghiên cứu chính sách và các trường đại học… Sau khoá tập huấn các học viên thu nhận được một số phương pháp mới trong việc phân tích và hoạch định chính sách.

www.most.gov.vn
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ