SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường trong kinh doanh vàng
Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) vừa ban hành Công văn số 1152/BKHCN-TTra ngày 01/4/2016, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chỉ đạo triển khai thanh tra chuyên đề năm 2016 với nội dung “Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường trong kinh doanh vàng; về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trong sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ”.

Tính đến thời điểm hiện tại, Bộ Y tế có số công trình tham gia Giải thưởng Hồ Chí Minh nhiều nhất là 04 công trình; Trường Đại học Quốc gia Hà Nội có số công trình tham gia Giải thưởng Nhà nước nhiều nhất với 16 công trình, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam với 15 công trình.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng xin gia hạn nộp hồ sơ xét tặng Giải thưởng vào 17 giờ ngày 15/4/2016. Dự kiến có 10 hồ sơ gồm: 5 hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thường HCM và 5 hồ sơ xét tặng Giải thưởng Nhà nước (trong đó có 8 hồ sơ mật).

Dự kiến tổng số hồ sơ Bộ KH&CN sẽ nhận được là 104 hồ sơ (trong đó 33 hồ sơ tham gia xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và 71 hồ sơ tham gia xét tặng Giải thưởng Nhà nước về KH&CN).

Theo công văn số 325/BKHCN-TĐKT ngày 01 tháng 02 năm 2016 về việc gia hạn tiến độ xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về KH&CN đợt 5, Hội đồng cấp Nhà nước sẽ tổ chức xét tặng giải thưởng từ ngày 10/4 đến hết ngày 10/6 năm 2016; Bộ KH&CN dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ kết quả xét tặng Giải thưởng vào tháng 7/2016.

Công trình được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN là công trình khoa học tiêu biểu, có giá trị cao về KH&CN, hiệu quả kinh tế xã hội, có ảnh hưởng rộng lớn, lâu dài trong đời sống, là kết quả của sự dày công nghiên cứu, cống hiến trí tuệ và tài năng của các nhà khoa học phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước về KH&CN được xét tặng và công bố 05 năm một lần, vào dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh 02/9 hàng năm.

truyenthongkhoahoc.vn (ntbtra)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ