SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Thống kê nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp và sáng chế đã được Cục SHTT chấp nhận đơn
Từ ngày 25/1/2014 đến ngày 25/12/2014, trên địa bàn thành phố có tổng cộng 299 đơn đã được Cục SHTT chấp nhận, trong đó có: 287 đơn nhãn hiệu hàng hóa/ dịch vụ; 08 đơn kiểu dáng công nghiệp và 04 đơn sáng chế.

Xem tập tin đính kèm

Sở KH&CN TPCT
File đính kèm
6319_ThongkeDBH.xls
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ