SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TOÀN QUỐC LẦN THỨ 14 (2016-2017)
Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 14 (2016-2017) nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của toàn dân trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Lĩnh vực thi:

1. Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông;

2. Cơ khí  tự động hoá, xây dựng, giao thông vận tải;

3. Vật liệu, hoá chất, năng lượng;

4. Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường;

5. Y dược;

6. Giáo dục và đào tạo.

Đối tượng dự thi

1. Mọi cá nhân người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, cá nhân người nước ngoài đang làm việc và sinh sống tại Việt Nam, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, nghề nghiệp, có các giải pháp kỹ thuật là kết quả của hoạt động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến và ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động kinh tế - xã hội được tạo ra và áp dụng tại Việt Nam từ năm 2011 trở lại đây đều có quyền tham dự Hội thi.

2. Mọi tổ chức của Việt Nam đã đầu tư để tạo ra giải pháp kỹ thuật đều có quyền đứng tên tham dự Hội thi. Trong trường hợp này, những người trực tiếp tham gia sáng tạo ra giải pháp kỹ thuật được tổ chức đứng tên dự thi đăng ký là tác giả hoặc nhóm tác giả của giải pháp kỹ thuật dự thi đó.

3. Các công trình đã đoạt giải Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam thì không được tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc.

Giải thưởng

Giải thưởng Hội thi lần thứ 14 có tối đa:

- 6 Giải nhất, mỗi giải  được tặng 01 biểu trưng vàng và tiền thưởng  26 triệu đồng.

- 12 Giải nhì, mỗi giải được tặng 01 biểu trưng vàng và tiền thưởng 20 triệu đồng.

- 24 Giải ba, mỗi giải được tặng 01 biểu trưng vàng và tiền thưởng 15 triệu đồng.

- 48 Giải khuyến khích, mỗi giải được tặng tiền thưởng 7 triệu đồng.

Nộp và nhận hồ sơ dự thi

1. Hồ sơ dự thi gửi qua Ban  Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật của bộ, ngành và của tỉnh, thành phố. Nếu  địa phương chưa có Ban Tổ chức Hội thi thì Hồ sơ được gửi qua Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật  hoặc Sở Khoa học và Công nghệ của tỉnh, thành phố (Ban Tổ chức Hội thi toàn quốc không nhận hồ sơ dự thi của tác giả gửi trực tiếp).

Đối với người Việt Nam ở nước ngoài, hồ sơ dự thi được gửi trực tiếp cho Ban Tổ chức Hội thi toàn quốc.

2. Mỗi bộ, ban, ngành , tỉnh, thành phố, được gửi tối đa 20 giải pháp tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc sau khi đã tuyển chọn từ các giải pháp tham dự Hội thi cấp bộ ngành và địa phương. Hồ sơ gửi theo  địa chỉ:

QUỸ HỖ TRỢ SÁNG TẠO KỸ THUẬT VIỆT NAM (VIFOTEC)

53 Nguyễn Du, Hà Nội

Điện thoại:    04.38.226.419;                 Fax:    844.39.434.627

E-mail:    info@vifotec.vn;                  Website: www.vifotec.vn

Thời hạn nhận hồ sơ dự thi đến hết ngày 30/8/2017.

File đính kèm: Thể lệ, Mẫu phiếu đăng ký dự thi

Sở KH&CN TPCT
File đính kèm
6506_Mau phieu du thi.pdf 6506_The le.pdf
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ