SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Thông báo ban hành mẫu mới “Báo cáo tham dự giải thưởng chất lượng quốc gia” năm 2016
Nhằm đơn giản hóa quá trình tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG), tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp tham dự Giải.

Nhằm đơn giản hóa quá trình tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG), tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp tham dự Giải. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ra công văn số 1338/TĐC-TCCL ngày 29 tháng 6 năm 2016 về việc ban hành Mẫu Báo cáo tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ thông báo đến các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ có nhu cầu tham dự GTCLQG 2016 tham khảo Mẫu Báo cáo này trong quá trình viết Báo cáo tham dự./.

File đính kèm
6703_Mau-Bao-cao-tham-du-GTCLQG-2016.doc
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ