SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 22/8/2016 đến 26/8/2016
Tuần 35

Ngày

Nội dung công việc

Thứ hai

22/8/2016

- 8h, tiếp đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam – Tại VP Sở (PGĐ. Phương, P. QLKH, P.KHTC)

- 13h, dự Hội đồng xét duyệt dự án “Đầu tư cải tiến dây chuyền công nghệ sản xuất bạc cao su áo thau đỡ trục chân vịt ….” – Tại VP Sở (PGĐ. An, P. QLCN&TTCN, TTTT)

- 14h, hội ý với Ban Giám đốc (mời Chánh văn phòng, lãnh đạo Chi cục TĐC, trưởng phòng QLCN&TTCN, QL Chuyên ngành)

- 15h, PGĐ An đi công tác Hà Nội đến hết tuần

Thứ ba   23/8/2016

- 8h, họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị Hội nghị vùng kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL – Tại Phòng họp số 3, VPUBND (GĐ)

- 14h, Mở hồ sơ dự thầu mua sắm thiết bị của Chi cục TĐC – Tại VP Sở (Chi cục TĐC)

- 14h, họp Ban biên tập Tạp chí KHCN – Tại VP Sở (PGĐ. Phương, thành viên BBT)

 - 14h, dự kiểm tra, đánh giá việc tiếp nhận thiết bị và lắp đặt tại Vườn ươm công nghệ công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc (GĐ1) – Tại Vườm ươm CNCN VN-HQ (P. QLCN&TTCN)

Thứ tư

24/8/2016

- Làm việc bình thường

Thứ năm

25/8/2016

- 8h, họp thường kỳ tháng 8 – Tại Phòng họp trực tuyến VPUBND (GĐ)

- Từ 25 – 26.8, dự Hội thảo mã số mã vạch – Tại Long An (PGĐ. Phương, Chi cục TĐC)

- 7h30, dự Hội thảo khoa học “Thực trạng và giải pháp chính sách tăng cường hợp tác tự nguyện trong mô hình liên kết cánh đồng lớn sản xuất lúa vùng ĐBSCL” – Tại Khách sạn Nesta, Cần Thơ (P. QLKH)

Thứ sáu

26/8/2016

- 8h, họp sơ kết XDCB 7 tháng đầu năm và nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2016 – Tại HT VPUBND (GĐ)

Lịch trực

cơ quan

- Thứ 2 : VP. Sở - Thứ 3: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 4 : VP.Sở  - Thứ 5: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 6: VP. Sở

Ghi chú: Đề nghị các đơn vị cử cán bộ trực cơ quan đầy đủ, nghiêm túc đúng thời gian quy định.

(Lịch này thay cho thư mời)

Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ