SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 29/8/2016 đến 01/9/2016
Tuần 36

Ngày

Nội dung công việc

Thứ hai

29/8/2016

- 8h, họp giao ban Sở - Tại VP Sở (mời BGĐ và lãnh đạo các đơn vị, phòng dự)

- 14h, họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình Nông thôn miền núi, lĩnh vực Nông nghiệp – Tại VP Sở (GĐ, P. QLKH)

Thứ ba   30/8/2016

- 7h, dự Hội thảo “Doanh nghiệp TPCT: tích cực đổi mới và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế” – Tại HT UBND TP (PGĐ. An, P.QLCN&TTCN, TTƯD TBKHCN)

- 8h, dự Hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu ở đô thị vùng ĐBSCL – Tại KS Ninh Kiều 2, TPCT (Đ/c Xa TP. QLKH)

Thứ tư

31/8/2016

- 8h, họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình Nông thôn miền núi, lĩnh vực Thủy sản – Tại VP Sở (PGĐ. An, P. QLKH)

- 7h30, dự Hội thảo “Nâng cao năng lực quản lý, ngăn ngừa, kiểm soát sinh vật ngoại lai và bảo tồn đa dạng sinh học TPCT” – Tại KS Tây Nam, TPCT (P. QLKH)

- Từ ngày 31-1.9, dự Hội nghị phổ biến các tiêu chuẩn quốc gia về Thiết bị và dịch vụ CNTT – Tại Quận 3, TP. HCM (GĐ, TTTTKHCN)

Thứ năm

01/9/2016

- 5h15, dự Lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ, Dâng hương Bác Hồ - Tại Nghĩa trang liệt sĩ và Công viên Ninh Kiều (PGĐ. Phương, Chi cục TĐC)

- 7h30, dự lễ kỷ niệm Quốc Khánh 2/9 – Tại HT Thành Ủy (BGĐ)

- 9h, họp nghe báo cáo chuẩn bị hội nghị vùng kinh tế trọng điểm ĐBSCL – Tại Phòng họp số 3, UBND TP (BGĐ)

Thứ sáu

02/9/2016

- Nghỉ Lễ.

Lịch trực

cơ quan

- Thứ 2 : VP. Sở - Thứ 3: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 4 : VP.Sở  - Thứ 5: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 6: Trực lễ theo lịch phân công

Ghi chú: Đề nghị các đơn vị cử cán bộ trực cơ quan đầy đủ, nghiêm túc đúng thời gian quy định.

(Lịch này thay cho thư mời)

Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ