SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 12/9/2016 đến 16/9/2016
Tuần 38

Thứ hai

12/9/2016

- 7h30, dự Hội nghị Tổng kết Quy chế phối hợp giữa HĐND-UBND-UBMTTQVN TPCT – Tại HT UBND TP (GĐ)

- 9h, Hội thảo xây dựng thành phố Cần Thơ phát triển thành đô thị thông minh – Tại HT UBND TP (GĐ)

- 14h, họp giao ban Sở - Tại VP Sở (mời BGĐ và lãnh đạo các đơn vị, phòng dự)

- 14h, họp hội đồng thẩm định công nghệ - Tại VP Sở (PGĐ An, P.QLCN&TTCN, TTTT)

- 13h30, tham gia Đòan giám sát của Ban KTNS về việc thu hút vốn đầu tư các dự án trên địa bàn TP Cần Thơ – Tại HĐND TP (PGĐ. Phương)

Thứ ba   13/9/2016

- 8h, họp góp ý đề án xây dựng khu CNC Cần Thơ – Tại phòng họp số 6, UBND TP (GĐ, Đ/c Ngọc TP QLCN&TTCN)

- 7h30, dự Hội nghị tập huấn công tác đối ngoại nhân dân năm 2016 – Tại HT Nhà khách Đoàn 30 (PGĐ. Phương)

- 8h, Đ/c Dũng (VP), Xa, Hải (GĐ. TTTT) họp đoàn thi chuyên viên chính - Tại HT Sở Y tế, Sở Nội vụ tổ chức.

- 9h, làm việc với VCCI Cần Thơ – Tại VP Sở (PGĐ. Phương, P. QLCN, P. QLCN&TTCN)

- 14h, làm việc với Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ (BGĐ Sở, Thanh tra, Lãnh đạo Chi cục).

- 14h, làm việc với Cty CNC – Tại VP Sở (PGĐ. Phương, GĐ TTƯD TBKHCN)-

Thứ tư

14/9/2016

- 8h, dự Lễ khai mạc và phiên họp toàn thể Hội nghị Việt – Pháp – Tại KS Mường Thanh (GĐ)

- 14h, Hội thảo chuyên đề hợp tác Kinh tế và Du lịch… - Tại KS Mường Thanh (GĐ)

Thứ năm

15/9/2016

- Ban Giám đốc tiếp công dân – Tại VP Sở

- 14h, dự Tọa đàm xúc tiến đầu tư – Thương mại Việt – Pháp – Tại KS Mường Thanh (GĐ)

- 13h30, họp Hội đồng xét duyệt dự án tham gia chương trình đổi mới công nghệ - Tại VP Sở (Ban giám đốc, P. QLCN&TTCN, TTTT KHCN, TTƯD TBKHCN)

Thứ sáu

16/9/2016

- Từ 16 -17.9, dự diễn đàn Bảo tồn Thiên nhiên và Văn hóa vì sự phát triển bền vững vùng ĐBSCL lần thứ 8 – Tại UBND TP Long Xuyên, An Giang (TTƯD TBKH&CN)

- 10h, nghiệm thu dự án tham gia Chương trình đổi mới công nghệ - Tại VP Sở (GĐ, P. QLCN&TTCN, TTUD, TTTT)

Lịch trực

cơ quan

- Thứ 2 : VP. Sở - Thứ 3: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 4 : VP.Sở  - Thứ 5: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 6: VP. Sở

Ghi chú: Đề nghị các đơn vị cử cán bộ trực cơ quan đầy đủ, nghiêm túc đúng thời gian quy định.

(Lịch này thay cho thư mời)

Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ