SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Tin tiếp theo
16/07/2021 17:23
Tuần 27 đăng ngày 16/7/2021
09/07/2021 16:35
Tuần 26 đăng ngày 09/7/2021
05/07/2021 10:55
Tuần 25 đăng ngày 05/7/2021
02/07/2021 17:18
Tuần 25 đăng ngày 02/7/2021
25/06/2021 16:44
Tuần 24 đăng ngày 25/6/2021
18/06/2021 17:01
Tuần 23 đăng ngày 18/6/2021
14/06/2021 09:37
Tuần 22 đăng ngày 14/6/2021
11/06/2021 16:19
Tuần 22 đăng ngày 12/6/2021
04/06/2021 17:09
Tuần 21 đăng ngày 04/6/2021
29/05/2021 09:53
Tuần 20 đăng ngày 29/5/2021
26/05/2021 14:43
Tuần 19 đăng ngày 26/5/2021
21/05/2021 17:10
Tuần 19 đăng ngày 21/5/2021
14/05/2021 16:46
Tuần 18 đăng ngày 14/5/2021
07/05/2021 17:06
Tuần 17 đăng ngày 07/5/2021
01/05/2021 21:16
Tuần 16 đăng ngày 01/5/2021
Trang: Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... Sau Cuối
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ