SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Tin tiếp theo
24/04/2020 17:32
Tuần 17, Đăng ngày: 24/4/2020
17/04/2020 16:14
Tuần 16, Đăng ngày: 17/4/2020
13/04/2020 09:48
Tuần 15, Đăng ngày: 13/4/2020
03/04/2020 10:35
Tuần 14, Đăng ngày: 03/4/2020
27/03/2020 16:14
Tuần 13, Đăng ngày: 27/3/2020
20/03/2020 16:57
Tuần 12, Đăng ngày: 20/3/2020
13/03/2020 16:30
Tuần 11, Đăng ngày: 13/3/2020
06/03/2020 16:22
Tuần 10, Đăng ngày: 06/3/2020
28/02/2020 16:40
Tuần 09, Đăng ngày: 28/02/2020
26/02/2020 10:30
Tuần 08, Đăng ngày: 26/02/2020
21/02/2020 16:35
Tuần 08, Đăng ngày: 21/02/2020
15/02/2020 10:42
Tuần 07, Đăng ngày: 15/02/2020
14/02/2020 17:15
Tuần 07, Đăng ngày: 14/02/2020
07/02/2020 17:21
Tuần 06, Đăng ngày: 07/02/2020
03/02/2020 14:31
Tuần 05, Đăng ngày: 03/02/2020
Trang: Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... Sau Cuối
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ