SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Tin tiếp theo
01/04/2022 17:07
Tuần 14 đăng ngày 01/4/2022
25/03/2022 17:01
Tuần 13 đăng ngày 25/3/2022
21/03/2022 15:31
Tuần 12 đăng ngày 21/3/2022
18/03/2022 16:05
Tuần 12 đăng ngày 18/3/2022
11/03/2022 16:54
Tuần 11 đăng ngày 11/3/2022
04/03/2022 16:07
Tuần 10 đăng ngày 04/3/2022
25/02/2022 16:35
Tuần 09 đăng ngày 25/02/2022
18/02/2022 16:04
Tuần 08 đăng ngày 18/02/2022
11/02/2022 15:37
Tuần 07 đăng ngày 11/02/2022
07/02/2022 08:31
Tuần 06 đăng ngày 28/01/2022
07/02/2022 08:28
Tuần 05 đăng ngày 28/01/2022
21/01/2022 17:07
Tuần 04 đăng ngày 21/01/2022
18/01/2022 09:18
Tuần 03 đăng ngày 18/01/2022
14/01/2022 17:15
Tuần 03 đăng ngày 14/01/2022
07/01/2022 17:45
Tuần 02 đăng ngày 07/01/2022
Trang: Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... Sau Cuối
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ