SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Tin tiếp theo
12/04/2018 08:55
Nghiên cứu do các tác giả: Nguyễn Thị Hải Lý và Nguyễn Hữu Chiếm - Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên, Trường Đại học Cần Thơ thực hiện.
12/04/2018 09:27
Nghiên cứu do các tác giả: Nguyễn Thị Hồng Điệp, Danh Huội và Nguyễn Trọng Cần - Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên, Trường Đại học Cần Thơ thực hiện.
10/04/2018 16:50
Nghiên cứu được thực hiện bởi nhóm tác giả Phạm Thị Ánh Hồng, Cao Quốc An, Nguyễn Thị Vĩnh Khánh.
04/04/2018 16:04
Nghiên cứu được thực hiện bởi đồng tác giả nghiên cứu Trần Thị Thúy, Đặng Trọng Lương.
04/04/2018 16:10
Nghiên cứu được thực hiện bởi nhóm giả nghiên cứu Nguyễn Thị Hồng Hà, Trần Thị Mai, Nguyễn Thị Xuân Sâm.
04/04/2018 16:36
Nghiên cứu được thực hiện bởi nhóm giả đồng tác giả nghiên cứu Dương Thị Cẩm Nhung, Nguyễn Văn Phong.
03/04/2018 15:21
Bệnh chết héo được đánh giá là bệnh nguy hiểm đối với các loài keo ở Việt Nam.
03/04/2018 16:02
Việc xử lý số liệu trong nghiên cứu nói chung và trong Lâm nghiệp nói riêng là điều cực kỳ quan trọng. Bởi lẽ, phân tích số liệu là cơ sở để giúp các nhà nghiên cứu có những kết luận đúng đắn, chính xác, từ đó có những nhận định, cách nhìn và đề xuất phù hợp trong việc quản lý và phát triển tài nguyên rừng một cách bền vững.
03/04/2018 16:47
Nghiên cứu được thực hiện bởi nhóm tác giả Hoàng Thị Loan, Vũ Thị Hải Yến, Nguyễn Quang Thạch.
Trang: Đầu Trước ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ