SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Tin tiếp theo
27/08/2020 15:00
Thông báo số 761/TB-SKHCN ngày 07/7/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học và công nghệ
27/08/2020 15:04
Thông báo số 937/TB-SKHCN ngày 19/08/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc áp dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ