SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

I. Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
 
Công bố định lượng
Ngày cập nhật: 14/12/2018
Tài liệu đính kèm    Lượt xem: 1    Lượt tải: 2

Điều chỉnh công bố dầu dinh dưỡng
Ngày cập nhật: 14/12/2018
Tài liệu đính kèm    Lượt xem: 19    Lượt tải: 0

Kiểm tra DL PTD&HDGS
Ngày cập nhật: 14/12/2018
Tài liệu đính kèm    Lượt xem: 16    Lượt tải: 1

Hợp chuẩn bên 1 PL_ MAU 1
Ngày cập nhật: 14/12/2018
Tài liệu đính kèm    Lượt xem: 16    Lượt tải: 0

I.5-Hợp chuẩn bên thu 1 PL_ MAU 5
Ngày cập nhật: 14/12/2018
Tài liệu đính kèm    Lượt xem: 0    Lượt tải: 0

I.20-PHU LUC 1 - DON (cap giay phep van chuyen hang nguy hiem) -bo sung
Ngày cập nhật: 14/12/2018
Tài liệu đính kèm    Lượt xem: 47    Lượt tải: 0

I.21-PHU LUC 1 - DON (cap giay phep van chuyen hang nguy hiem)-CẤP LẠI
Ngày cập nhật: 14/12/2018
Tài liệu đính kèm    Lượt xem: 40    Lượt tải: 0

Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Lưu ý: Cổng thông tin Sở Khoa học và Công nghệ không chịu trách nhiệm với nội dung các đường link liên kết bên ngoài