SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
I. Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
 
1. Công bố sử dụng dấu định lượng
Ngày cập nhật: 24/10/2017
Tài liệu đính kèm    Lượt xem: 1    Lượt tải: 4

2. Điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng
Ngày cập nhật: 24/10/2017
Tài liệu đính kèm    Lượt xem: 2    Lượt tải: 2

3. Đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu
Ngày cập nhật: 24/10/2017
Tài liệu đính kèm    Lượt xem: 8    Lượt tải: 1

4. Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận
Ngày cập nhật: 24/10/2017
Tài liệu đính kèm    Lượt xem: 9    Lượt tải: 3

5. Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh
Ngày cập nhật: 24/10/2017
Tài liệu đính kèm    Lượt xem: 6    Lượt tải: 1
14. Chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận
Ngày cập nhật: 10/12/2018
Tài liệu đính kèm    Lượt xem: 13    Lượt tải: 0

15. Thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực đánh giá sự phù hợp được chỉ định
Ngày cập nhật: 10/12/2018
Tài liệu đính kèm    Lượt xem: 2    Lượt tải: 0

12
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ