SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

I. Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
 
1. Công bố sử dụng dấu định lượng
Ngày cập nhật: 24/10/2017
Tài liệu đính kèm    Lượt xem: 3    Lượt tải: 6

2. Điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng
Ngày cập nhật: 24/10/2017
Tài liệu đính kèm    Lượt xem: 4    Lượt tải: 4

3. Đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu
Ngày cập nhật: 24/10/2017
Tài liệu đính kèm    Lượt xem: 10    Lượt tải: 3

4. Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận
Ngày cập nhật: 24/10/2017
Tài liệu đính kèm    Lượt xem: 14    Lượt tải: 5

5. Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh
Ngày cập nhật: 24/10/2017
Tài liệu đính kèm    Lượt xem: 8    Lượt tải: 3
14. Chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận
Ngày cập nhật: 10/12/2018
Tài liệu đính kèm    Lượt xem: 17    Lượt tải: 2

15. Thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực đánh giá sự phù hợp được chỉ định
Ngày cập nhật: 10/12/2018
Tài liệu đính kèm    Lượt xem: 4    Lượt tải: 2

12
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Lưu ý: Cổng thông tin Sở Khoa học và Công nghệ không chịu trách nhiệm với nội dung các đường link liên kết bên ngoài