SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
IV. Hoạt động Khoa học và Công nghệ
22. Đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương   06/11/2017 Tài liệu đính kèm    Lượt xem: 662  Lượt tải: 1

22. Đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ (số 118/3 đường Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

Viên chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Nhận hồ sơ trực tiếp: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ xác nhận tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả;

+ Nhận hồ sơ qua đường Bưu điện: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận giải quyết;

+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ thì viết Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệhướng dẫn làm lại hồ sơ. Trong thời gian ba (05) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, nếu hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ, Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ thông báo bằng văn bản đến tổ chức mua kết quả nghiên cứ khoa học và phát triển công nghệ yêu cầu bổ sung.

- Bước 3: Trả kết quả

+ Đối với trường hợp nhận  hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ (số 118/3 đường Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ): Người đến nhận kết quả phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân) hoặc Giấy giới thiệu của tổ chức. Viên chức trả kết quả kiểm tra Giấy chứng minh nhân dân hoặc Giấy giới thiệu; yêu cầu người nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận;

+ Đối với trường hợp nhận hồ sơ qua đường Bưu điện: Viên chức một cửa chuyển trả kết quả giải quyết hồ sơ cho nhân viên bưu điện tại bộ phận giao dịch của Bưu điện và yêu cầu nhân viên bưu điện ký xác nhận vào sổ. Người nhận kết quả phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân) hoặc Giấy giới thiệu của tổ chức khi đến nhận kết quả.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút.

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ hoặc qua đường bưu điện

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ 01 Phiếu đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước (theo mẫu, in 2 mặt, nếu in 2 tờ đóng dấu giáp lai).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận việc đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước.

h) Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm

01 Phiếu đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. (Mẫu 7)

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

- Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ;

- Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11 tháng 6 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ