SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. CẦN THƠ

THÔNG BÁO


Website “Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ”
tạm đóng cửa để bảo trì kỹ thuật.
Xin quý khách vui lòng quay lại sau. Trân trọng cảm ơn!
Under Construction

Địa chỉ: 02 Ly Thuong Kiet - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0710 3820674
Website: http://sokhcn.cantho.gov.vn