SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Bộ KH&CN hỗ trợ nông dân và doanh nghiệp xây dựng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm
Đây là nội dung nằm trong “Thoả thuận khung chương trình hợp tác hỗ trợ nông dân và doanh nghiệp xây dựng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm” vừa được Bộ KH&CN và Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao ký kết.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần VănTùng: Xây dựng tiêu chuẩn tạo nền tảng vững chắc cho chất lượng sản phẩm nông sản và thực phẩm Việt Nam trong cạnh tranh và hội nhập.

Từ thành công của dự án “Hàng Việt Nam chất lượng cao – Chuẩn hội nhập” do Hội Doanh nghiệpHàng Việt Nam chất lượng cao (HVNCLC) triển khai, vận hành, Bộ Khoa học và công nghệ(KH&CN) và Hội Doanh nghiệp HVNCLC vừa ký kết “Thoả thuận khung chương trình hợp tác hỗ trợ nông dân và DN xây dựng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm”.

Đây là chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn quy định trên thế giới. Hợp tác cũng là sự tiếp nối thoả thuận giai đoạn 2013 – 2018, nhằm đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nâng sức cạnh tranh doanh nghiệp, góp phần tăng trưởng kinh tế.

Theo Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng, trong những năm qua hàng hoá của Việt Nam đã có tiến bộ đáng kể về chất lượng, nhưng do thị trường ngày càng mở và hội nhập sâu, nên doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn khi cạnh tranh với các sản phẩm ngoại ngay tại thị trường nội địa.

Thứ trưởng Trần Văn Tùng cho rằng, nguyên nhân chính vẫn là các doanh nghiệp chúng ta chưa thể hiện rõ sự cam kết giữ vững chất lượng phù hợp với yêu cầu của quốc tế. Còn không ít doanh nghiệp chưa ý thức được rằng, để sản phẩm của mình vượt qua rào cản kỹ thuật, dễ dàng tiến vào thị trường khó tính như Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc… thì phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn. Trong khi đó, ngành nông nghiệp của chúng ta còn sản xuất manh mún, chưa có sự đồng bộ cả chuỗi giá trị, người nông dân cũng chưa quan tâm đến tiêu chuẩn.

"Do đó thời gian tới, Bộ KH&CN cùng với Hội Doanh nghiệp HVNCLC sẽ tập trung vào việc tạo nhận thức mới của xã hội và cộng đồng nông dân, doanh nghiệp về chất lượng nông sản và thực phẩm Việt Nam, từ đó thay đổi tư duy và cả hành vi phù hợp với thông lệ sản xuất kinh doanh theo Tiêu chuẩn quốc tế", Thứ trưởng Tùng nhấn mạnh.

Với thoả thuận khung này, Bộ KH&CN sẽ tập trung vào việc tạo nhận thức mới của xã hội và cộng đồng nông dân, doanh nghiệp về chất lượng nông sản và thực phẩm Việt Nam. Cơ bản, qua thông tin, huấn luyện, tư vấn mà chương trình trang bị nhận thức sâu sắc về tiêu chuẩn cho nông dân và doanh nghiệp, từ đó thay đổi tư duy và cả hành vi phù hợp với thông lệ sản xuất kinh doanh theo tiêu chuẩn quốc tế. Nền tảng để thực hiện việc này là dự án “Hàng Việt Nam chất lượng cao – Chuẩn hội nhập” do Hội Doanh nghiệp HVNCLC triển khai, vận hành từ tháng 6/2016 đến nay.

Thứ trưởng Trần Văn Tùng cho biết, Bộ giao Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng làm đầu mối, phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) làm tổng hợp việc thực hiện. Nguồn kinh phí thực hiện chương trình này sẽ do Bộ KH&CN, Hội Doanh nghiệp HVNCLC, chính quyền các địa phương, nông dân và các doanh nghiệp hỗ trợ.

"Như vậy, với việc kiểm định chất lượng đã có cơ quan quản lý về tiêu chuẩn quản lý, về nguồn tài chính cũng rõ và việc điều phối xúc tiến các hoạt động cũng được phân công rõ ràng. Giai đoạn 1 sẽ được triển khai từ quý 4/2018 và kéo dài đến hết năm 2020. Sau đó sẽ bàn về việc phối hợp giai đoạn tiếp theo. Tất cả cũng vì mục đích xây dựng nền tảng vững chắc cho chất lượng sản phẩm nông sản và thực phẩm Việt Nam, tạo bước ngoặt trong cạnh tranh hội nhập sắp tới", Thứ trưởng Trần Văn Tùng cho biết.

www.vietq.vn(lntrang)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ