SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
Ngày 19/2/2020, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Thông tư Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Dự thảo Thông tư gồm một số nội dung như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh;

Điều 2. Đối tượng áp dụng;

Điều 3. Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2;

Điều 4. Nguyên tắc quản lý chất lượng đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành;

Phụ lục I. Danh mục các sản phẩm và hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy;

Phụ lục II. Danh mục các sản phẩm và hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy.

Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo sức khoẻ và sự an toàn của con người. Thời gian dự kiến thông qua vào ngày 10/5/2020. Thời gian có hiệu lực là ngày 01/7/2020. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên WTO tham gia đóng góp ý kiến
vào ngày 15/4/2020.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/VNM/20_1289_00_x.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/VNM/161

Theo tbt.gov.vn (Ha Linh)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ