SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Bản tin Hàng rào kỹ thuật trong thương mại tháng 5 năm 2021
Thông báo Bản tin Hàng rào kỹ thuật trong thương mại tháng 5 năm 2021

Singapore: Quy định ghi nhãn mới đối với đồ uống dinh dưỡng

Ngày 01/04/2021 Singapore thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Sửa đổi Quy định đối với thực phẩm 2021. Cụ thể, Ban Tăng cường Sức khỏe và Bộ Y tế đề xuất giới thiệu một kế hoạch ghi nhãn dinh dưỡng mới có tên “Cấp độ dinh dưỡng” cho đồ uống dinh dưỡng được bán tại Singapore từ ngày 30 tháng 6 năm 2022. Đồ uống dinh dưỡng xếp loại “ C ”hoặc“ D ”trong hệ thống phân loại Cấp độ dinh dưỡng của Singapore sẽ phải bắt buộc có nhãn Cấp độ dinh dưỡng. Ngoài ra, đồ uống dinh dưỡng được xếp loại “D” sẽ bị cấm quảng cáo. Mục đích của dự thảo nhằm giúp người tiêu dùng xác định loại đồ uống nào có nhiều đường và chất béo bão hòa và đưa ra những lựa chọn sáng suốt hơn, lành mạnh hơn, đồng thời giảm ảnh hưởng của quảng cáo đến sở thích của người tiêu dùng. Thời gian dự kiến thông qua vào 30/6/2021. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào 30/6/2022. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào 31/05/2021.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://www.sfa.gov.sg/legislation

Mã thông báo G/TBT/N/SGP/59

Ảnh minh họa

Indonesia: Nghị định số 2 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc thực hiện bắt buộc Tiêu chuẩn quốc gia đối với thanh busbar bằng đồng

Ngày 01/04/2021 Indonesia thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Nghị định số 2 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc thực hiện bắt buộc tiêu chuẩn quốc gia Indonesia đối với thanh busbar bằng đồng (busbar là lõi dẫn điện được làm từ Nhôm hoặc Đồng). Nghị định này quy định tất cả các thanh busbar bằng đồng được sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu, phân phối và tiêu thụ trong nước phải đáp ứng các yêu cầu của SNI. Các nhà sản xuất sẽ phải chứng minh sự tuân thủ thông qua việc xin cấp Giấy chứng nhận Sản phẩm sử dụng Dấu SNI.

Giấy chứng nhận sản phẩm sử dụng dấu SNI sẽ được cấp bởi Tổ chức chứng nhận sản phẩm đã được KAN công nhận và Bộ trưởng Bộ Công nghiệp chỉ định thông qua việc kiểm tra sự phù hợp của chất lượng sản phẩm với các yêu cầu của SNI.

Tổng cục Công nghiệp kim loại, Bộ Công nghiệp là cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị định này và sẽ đưa ra hướng dẫn kỹ thuật của nghị định, trong đó bao gồm thủ tục Chứng nhận sản phẩm và Ghi nhãn SNI. Các sản phẩm được phân phối tại thị trường nội địa có xuất xứ trong nước và nhập khẩu phải đáp ứng các yêu cầu của SNI 8760: 2019– Yêu cầu an toàn của Thanh busbar bằng đồng – Quy định thuật ngữ và định nghĩa, yêu cầu chất lượng, lấy mẫu, phương pháp thử nghiệm, chấp nhận thử nghiệm, yêu cầu đóng dấu và đóng gói (tiêu chuẩn này có sẵn bằng tiếng Indonesia).

Thời gian dự kiến thông qua vào 04/2/2021. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào 31/05/2021.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/IDN/21_2432_00_x.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/IND/132

Ảnh minh họa

Indonesia: Nghị định số 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc thực hiện bắt buộc Tiêu chuẩn quốc gia đối với bột mì làm thực phẩm

Ngày 01/04/2021 Indonesia thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc Bộ Công nghiệp Indonesia đã ban hành Nghị định số 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc Thực hiện Bắt buộc Tiêu chuẩn Quốc gia Indonesia đối với Bột mì làm thực phẩm. Chứng nhận loại 5 sẽ được dùng làm tham chiếu để cấp SPPT SNI, bao gồm kiểm tra chất lượng dựa theo SNI 3751: 2018 Bột mì làm thực phẩm (Mã HS: 1101.00.11), cũng như đánh giá quá trình sản xuất và thực hiện dựa theo SNI ISO 9001: 2015. Nghị định số 1 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp bãi bỏ Nghị định số 59/M-IND/PER/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

http://sispk.bsn.go.id/SNI/DetailSNI/4153

Mã thông báo G/TBT/N/IND/1/Add.5

Ảnh minh họa

Indonesia: Nghị định số 58 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp năm 2021 về việc thực hiện bắt buộc Tiêu chuẩn quốc gia đối với chất lỏng sưởi ấm sử dụng trong các thiết bị sưởi bằng điện

Ngày 01/04/2021 Indonesia thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc Bộ Công nghiệp Cộng hòa Indonesia đã ban hành Nghị định số 58 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Năm 2020 về việc Thực hiện Bắt buộc Tiêu chuẩn Quốc gia Indonesia về Chất lỏng sưởi ấm sử dụng trong các thiết bị sưởi bằng điện. Chứng nhận loại 5 sẽ được dùng làm tham chiếu để cấp SPPT SNI, bao gồm kiểm tra chất lượng dựa trên:

SNI 7859-2013, Thiết bị điện gia dụng và tương tự – An toàn – Phần 1: Yêu cầu chung; và SNI IEC 60335-2-14-2011, Thiết bị điện gia dụng và tương tự – An toàn – Phần 2-14: Yêu cầu riêng đối với thiết bị nhà bếp, máy xay sinh tố, máy ép trái cây điện và máy trộn;

SNI 7859-2013, Thiết bị điện gia dụng và tương tự – An toàn – Phần 1: Yêu cầu chung; và SNI IEC 60335-2-15-2011, Thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự – An toàn – Phần 2-15: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị dùng để đun nóng chất lỏng; cho Nồi cơm điện và Ấm đun nước;

SNI 7859-2013, Thiết bị điện gia dụng và tương tự – An toàn – Phần 1: Yêu cầu chung; và SNI IEC 60335-2-74: 2010, Thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự – An toàn – Phần 2-74: Yêu cầu cụ thể đối với lò sưởi di động;

SNI 7859-2013, Thiết bị điện gia dụng và tương tự – An toàn – Phần 1: Yêu cầu chung; SNI IEC 60335-2-15-2011, Thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự – An toàn – Phần 2-15: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị dùng để đun nóng chất lỏng; và SNI IEC 60335-2-24-2009, Thiết bị điện gia dụng và tương tự – An toàn – Phần 2-24: Yêu cầu riêng đối với thiết bị làm lạnh, thiết bị làm kem và làm đá; máy lọc nước.

Mã thông báo G/TBT/N/IND/122/Add.1

Ảnh minh họa

Úc: Tiêu chuẩn mới cho số sê-ri đối với dược phẩm và mã ma trận dữ liệu – Dược phẩm trị liệu (TGO 106) năm 2021

Ngày 01/04/2021 Úc thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Tiêu chuẩn mới cho số sê-ri đối với dược phẩm và mã ma trận dữ liệu – Dược phẩm trị liệu (TGO 106) năm 2021. Cụ thể, vào tháng 3 năm 2021, tiêu chuẩn mới này đã được đăng ký trên Cơ quan Đăng ký Pháp chế Liên bang. Tiêu chuẩn bắt đầu có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2023.

TGO 106 không bắt buộc đăng ký sê-ri dược phẩm hoặc áp dụng mã ma trận dữ liệu cho dược phẩm, nhưng đưa ra các yêu cầu kỹ thuật nếu những người kinh doanh dược phẩm thực hiện một trong hai điều sau:

– Dược phẩm được đưa ra tiêu thụ từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 phải tuân thủ các yêu cầu của TGO 106 nếu chúng:

+ Được phát hành nhiều lần;

+ Bao gồm mã ma trận dữ liệu được mã hóa theo Mã số thương phẩm toàn cầu (GTIN).

– TGO 106 xác định các yêu cầu về trình bày và nội dung của mã ma trận dữ liệu bao gồm các yêu cầu về khả năng đọc của người tiêu dùng và mối quan hệ với các mã khác có thể đọc được bằng máy. Các yêu cầu bao gồm:

+ Trong trường hợp dược phẩm được ghi sê-ri, số sê-ri phải được mã hóa thành mã ma trận dữ liệu tuân thủ các Thông số kỹ thuật chung của GS1;

+ Nếu mã ma trận dữ liệu có chứa GTIN được áp dụng cho một đơn vị dược phẩm, mã này phải được định dạng là Mã vạch dữ liệu GS1 phù hợp với Thông số kỹ thuật chung của GS1.

TGO 106 không đặt ra bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến báo cáo, lưu trữ và xác minh dữ liệu.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://consultations.health.gov.au/medicines-regulation-division/consultation-tgo106-data-matrix-codes-on-medicines/

Mã thông báo G/TBT/N/AUS/126/Add.1

Ảnh minh họa

Singapore: Dự thảo sửa đổi Phụ lục về nguồn cung cấp nước trong quy định đối với các tiện ích cộng đồng

Ngày 08/04/2021 Singapore thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo sửa đổi “Phụ lục về nguồn cung cấp nước trong Quy định đối với các Tiện ích Cộng đồng của Singapore”. Cụ thể: Theo Quy định bắt buộc về dán nhãn hiệu quả đối với Nước của Singapore (MWELS), các yêu cầu bắt buộc về hiệu suất nước tối thiểu đã được áp dụng đối với các thiết bị và phụ kiện nước thường được sử dụng kể từ năm 2009, nhằm giúp người tiêu dùng đưa ra quyết định mua hàng sáng suốt và khuyến khích các nhà cung cấp giới thiệu các sản phẩm tiết kiệm nước hơn trên thị trường.

Phù hợp với MWELS, các yêu cầu về hiệu suất nước tối thiểu sau đây sẽ được yêu cầu đối với ba loại thiết bị thương mại thường được sử dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 trở đi:

a) ≤ 8,0 lít nước/kg đối với máy giặt cửa trước và máy giặt cửa trên (trừ loại máy sử dụng trong gia đình);

b) ≤ 2,4 lít nước/rack (giá đựng bát) đối với máy rửa bát (trừ loại dùng trong gia đình);

c) ≤ 11,0 lít nước mỗi phút đối với máy rửa bằng áp lực cao (trừ những máy: (i) sử dụng trong gia đình; (ii) thiết bị làm sạch bằng hơi nước hoặc áp lực nước nóng; (iii) thiết bị rửa phương tiện cơ giới; (iv) thiết bị vệ sinh chuyên dụng; (v) phun cát).

Đối với ba loại thiết bị thương mại này, chỉ những kiểu máy đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất sử dụng nước tối thiểu mới được phép cung cấp, trưng bày hoặc quảng cáo để bán và tiêu thụ ở Singapore. Theo đó, các thiết bị sẽ phải được đăng ký theo MWELS trước khi được chào bán, trưng bày hoặc quảng cáo tại Singapore. Tuy nhiên, không có yêu cầu ghi nhãn hoặc xếp hạng đánh dấu nào sẽ được áp dụng cho ba loại thiết bị thương mại này. Để đăng ký theo MWELS, các thiết bị này phải được thử nghiệm theo các tiêu chuẩn trong Quy định về Tiện ích Cộng đồng (nguồn cung cấp nước). Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào tháng 01 năm 2022.

Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào 07/06/2021

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

veronica_koh@mse.gov.sg

Mã thông báo G/TBT/N/SGP/60

\

Ảnh minh họa

Trung Quốc: Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia đối với giá trị tối thiểu cho phép về hiệu quả năng lượng và cấp năng lượng cho máy vi tính

Ngày 08/04/2021 Trung Quốc thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia: “Giá trị tối thiểu cho phép về hiệu quả năng lượng và cấp năng lượng cho máy vi tính”. Cụ thể: Tiêu chuẩn này quy định các cấp hiệu suất năng lượng, các giá trị tối thiểu cho phép của hiệu suất năng lượng và phương pháp thử nghiệm của vi máy tính để bàn và máy tính xách tay (tất cả được gọi chung là máy vi tính). Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho các máy vi tính đa năng. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực.

Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào 07/06/2021

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/CHN/21_2522_00_x.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/CHN/1586

Ảnh minh họa

Trung Quốc: Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về yêu cầu an toàn đối với giày dép

Ngày 08/04/2021 Trung Quốc thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia: Yêu cầu an toàn đối với giày dép. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử và đánh giá về độ an toàn của giày, ủng. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho giày dép làm bằng các vật liệu khác nhau. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho giày dép và giày bảo hộ lao động (hoặc ủng) của trẻ em. Mục đích của dự thảo nhằm Ngăn chặn các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào 07/06/2021

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/CHN/21_2523_00_x.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/CHN/1587

Ảnh minh họa

Anh: Quy định đối với thiết bị xét nghiệm Covid-19

Ngày 09/04/2021 Anh thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Quy định đối với thiết bị xét nghiệm Covid-19. Cụ thể, Anh đang xem xét đưa ra quy định để xác thực tất cả các thiết bị xét nghiệm Covid-19 sử dụng cho con người. Quy định sẽ đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng tối thiểu về độ hiệu quả và chính xác đối với các thiết bị xét nghiệm Covid-19. Hành động này đưa ra nhằm ngăn chặn các nhà bán lẻ bán các thiết bị thử nghiệm chưa được đảm bảo tiêu chuẩn và đưa ra yêu cầu kiểm nghiệm cho các nhà sản xuất. Quy định này bao gồm cả hình thức xử phạt hình sự đối với các vi phạm. Do tính cấp bách trong giai đoạn khủng hoảng bởi dịch bệnh Covid 19, Anh dự kiến sẽ thực hiện Quy định này thông qua một quy trình do Chính phủ điều hành. Thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực vào 30/6/2021. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào 05/05/2021

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://contactus.dhsc.gov.uk/

Mã thông báo G/TBT/N/GBR/39

Ảnh minh họa

Hoa Kỳ: Dự thảo Tiêu chuẩn về tính dễ cháy của đồ nội thất bọc da

Ngày 12/04/2021 Hoa Kỳ thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Tiêu chuẩn về tính dễ cháy của đồ nội thất bọc da. Cụ thể, Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng (CPSC) đang đề xuất hệ thống hóa các yêu cầu đối với tính dễ cháy của đồ nội thất bọc da trong Bộ Quy định Liên bang, dựa theo Đạo luật Cứu trợ COVID-19 và Đạo luật An toàn Làm việc Tại nhà. Đạo luật này yêu cầu CPSC ban hành Bản tin Kỹ thuật California 117-2013 và xem đây là một tiêu chuẩn về tính dễ bắt lửa cho đồ nội thất bọc dạ, dựa theo mục 4 của Đạo luật Vải dễ cháy. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào 10/05/2021

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/USA/21_2613_00_e.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/USA/1716

Ảnh minh họa

(Để có nội dung đầy đủ các thông báo của các nước thành viên WTO, Quý bạn đọc có thể truy cập vào địa chỉ Portal của Văn phòng TBT Việt Nam: http://tbt.gov.vn)

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ (nhalinh)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ