SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Bản tin Hàng rào kỹ thuật trong thương mại tháng 6 năm 2021
Thông báo bản tin Hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) tháng 6 năm 2021

Nga: Dự thảo sửa đổi quy định kỹ thuật của Liên minh thuế quan về an toàn đóng gói (CU TR 005/2011)

Ngày 12/04/2021 Nga thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi quy định kỹ thuật của Liên minh Thuế quan “Về an toàn đóng gói” (CU TR 005/2011). Dự thảo sửa đổi CU TR 005/2011 được xây dựng theo đoạn 39 Mục II của Kế hoạch xây dựng các quy chuẩn kỹ thuật của Liên minh Kinh tế Á-Âu và sửa đổi các quy định kỹ thuật của Liên minh Thuế quan, đã được phê duyệt theo Quyết định của Hội đồng EEC số 79 ngày 1 tháng 10 năm 2014. Dự thảo sửa đổi TR CU 005/2011 sẽ làm rõ hơn các yêu cầu riêng của quy chuẩn kỹ thuật dựa trên kết quả thực hành áp dụng quy chuẩn này. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào 23/06/2021

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/TR%20TS%20Upakovka.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/RUS/112

Ảnh minh họa

Nghị viện và Hội đồng châu Âu: Dự thảo sửa đổi Phụ lục II của quy định (EU) 2018/848 liên quan đến các yêu cầu lưu trữ hồ sơ trong việc sản xuất sản phẩm hữu cơ

Ngày 15/04/2021 EU thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo sửa đổi Phụ lục II của Quy định (EU) 2018/848 của Nghị viện và Hội đồng châu Âu liên quan đến các yêu cầu lưu trữ hồ sơ trong việc sản xuất sản phẩm hữu cơ. Mục đích của việc lưu trữ hồ sơ này nhằm thực hiện truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chất lượng và đánh giá sự tuân thủ các yêu cầu về sản xuất hữu cơ được nêu trong Phụ lục. Thời gian dự kiến thông qua vào tháng 06/2021. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 20 ngày kể từ ngày công bố trên Công báo của EU. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào 14/06/2021.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/EEC/21_2703_00_e.pdf

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/EEC/21_2703_01_e.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/EU/795

Ảnh minh họa

Israel: Thông qua Tiêu chuẩn bắt buộc “SI 900 phần 2.85 – Thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự – Yêu cầu An toàn: Yêu cầu riêng đối với bàn là hơi nước”

Ngày 15/04/2021 Israel thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc Tiêu chuẩn bắt buộc “SI 900 phần 2.85 – Thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự – Yêu cầu An toàn: Yêu cầu riêng đối với bàn là hơi nước” đã được công bố chính thức trên Công báo của Israel vào ngày 11 tháng 4 năm 2021 và sẽ có hiệu lực vào ngày 10 tháng 7 năm 2021. Tiêu chuẩn này dựa theo Tiêu chuẩn quốc tế IEC 60335-2-85 Phần 2.1: 2008-07 và Bản sửa đổi 2 – Phần 2.0: 2017-07.

Thông tin chi tiết của Tiêu chuẩn xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/ISR/19_6362_00_x.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/ISR/1081/Add.1

Ảnh minh họa

Nghị viện và Hội đồng Châu Âu: Dự thảo sửa đổi Phụ lục XVII quy định (EC) số 1907/2006 về đăng ký, đánh giá, cấp phép và hạn chế hóa chất (REACH), liên quan đến các chất gây ung thư, gây đột biến hoặc tác động đối với sinh sản (CMR)

Ngày 23/04/2021 EU thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Phụ lục XVII Quy định (EC) số 1907/2006 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu về Đăng ký, Đánh giá, Cấp phép và Hạn chế Hóa chất (REACH), liên quan đến các chất gây ung thư, gây đột biến hoặc tác động đối với sinh sản (CMR). Các chất có trong mục từ 28 đến 30 của Phụ lục XVII phải ghi nhãn “hạn chế người dùng” trên bao bì khi đưa ra thị trường. Hành động này đưa ra sau khi quyết định phân loại các chất này là CMR loại 1A hoặc 1B theo Quy định (EC) số 1272/2008 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu ngày 16 tháng 12 năm 2008 về phân loại, ghi nhãn và đóng gói các chất và hỗn hợp.Thời gian dự kiến thông qua vào tháng Quý 4 năm 2021.Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 20 ngày kể từ ngày công bố trên Công báo của EU. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào 22/06/2021.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/EEC/21_2927_00_e.pdf

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/EEC/21_2927_01_e.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/EU/797

Ảnh minh họa

Ấn Độ: Dự thảo quy định đăng ký bắt buộc đối với hàng hoá điện tử và công nghệ thông tin

Ngày 22/04/2021 Ấn Độ thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc ngày có hiệu lực của Dự thảo Quy định đăng ký bắt buộc đối với hàng hoá điện tử và công nghệ thông tin được thông báo cho WTO vào ngày 19/10/2012 với mã thông báo G/TBT/N/IND/44 sẽ thay đổi từ 01/4/2021 sang 01/10/2021 và sẽ được công bố chính thức trên Công báo của Ấn Độ.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/gazette_notification_for_extension_of_timeline__for_implementation_of_the_products_notified_under_cro_phase_v.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/IND/44/Add.10

Ảnh minh họa

Hoa Kỳ: Hội thảo lấy ý kiến về những phân tích, đánh giá sơ bộ của Bộ Năng lượng đối với các tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng cho máy sấy quần áo

Ngày 21/04/2021 Hoa Kỳ thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc Bộ Năng lượng Hoa Kỳ (DOE) sẽ tổ chức hội thảo trên web để thảo luận và xin các ý kiến góp ý ​​về những phân tích, đánh giá sơ bộ của DOE đối với các tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng cho máy sấy quần áo. Hội thảo trên web sẽ bao gồm khung phân tích, các mô hình và công cụ mà DOE đang sử dụng để đánh giá các tiêu chuẩn; kết quả phân tích sơ bộ do DOE thực hiện; các mức tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng tiềm năng có thể xem xét áp dụng cho sản phẩm dựa theo kết quả của phân tích (nếu DOE xác định các sửa đổi được đề xuất là cần thiết); và các vấn đề khác về việc đánh giá các tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng cho máy sấy quần áo tiêu dùng. Ngoài ra, DOE khuyến khích các bên gửi góp ý bằng văn bản. Để thông báo cho các bên quan tâm và để tạo thuận lợi cho quá trình này, DOE đã chuẩn bị nội dung chương trình, tài liệu hỗ trợ kỹ thuật sơ bộ và tài liệu tóm tắt, có sẵn trên trang web của DOE tại:

https://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/standards.aspx?productid=50&action=viewlive.

DOE sẽ tổ chức hội thảo trên web vào Thứ Tư, ngày 26 tháng 5 năm 2021, từ 10h00 – 15h00. Xem phần IV “Public Participation” để biết thông tin đăng ký hội thảo trên web, hướng dẫn cho người tham gia và thông tin liên quan khác.

Các tài liệu lấy ý kiến tại buổi hội thảo này có trong các thông báo G/TBT/N/USA/305/Add.8 và G/TBT/N/USA/305/Add.9 và được mã hoá bởi số Docket  EERE-2014-BT-STD-0058. Thư mục Docket có sẵn tại:

https://www.regulation.gov/docket/EERE-2014-BT-STD-0058/document.

Người dùng có thể tiếp cận các tài liệu bằng cách tìm kiếm Số Docket. Hạn cuối cùng để các bên tham gia đóng góp ý kiến vào 06/7/2021.

Mã thông báo: G/TBT/N/USA/305/Add.10

Ảnh minh họa

Hoa Kỳ: Dự thảo quy tắc sử dụng mới đáng kể đối với một số chất hóa học (20-3.B)

Ngày 03/05/2021 Hoa Kỳ thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy tắc sử dụng mới đáng kể đối với một số chất hóa học (20-3.B). Cụ thể, Cơ quan bảo vệ môi trường (gọi tắt là EPA) đang đề xuất các quy tắc sử dụng mới cần thiết (SNUR) theo Đạo luật kiểm soát chất độc hại (TSCA) đối với các chất hóa học là đối tượng của thông báo trước sản xuất (PMNs). Hành động này quy định những người có ý định sản xuất hoặc xử lý các chất hóa học này sẽ được coi là sử dụng mới và phải thông báo cho EPA ít nhất 90 ngày trước khi tiến hành. Không được sản xuất hoặc xử lý hóa chất thuộc diện sử dụng mới đáng kể cho đến khi EPA tiến hành đánh giá thông báo, đưa ra quyết định phù hợp trên thông báo và đã thực hiện các hành động theo quy định. Quy tắc này sẽ có hiệu lực vào ngày 29 tháng 6 năm 2021 và sẽ được ban hành lúc 1 giờ chiều ngày 14 tháng 5 năm 2021.

Quy tắc cuối cùng này và quy tắc đề xuất được thông báo cho các nước Thành viên WTO với mã thông báo G/TBT/N/USA/1591 được xác định bằng Số Docket: EPA-HQ-OPPT-2020-0094. Thư mục Docket có sẵn trên Regulations.gov, tại: 

https://www.regulation.gov/docket/EPA-HQ-OPPT-2020-0094/document 

sẽ cung cấp quyền truy cập các tài liệu chính cũng như hỗ trợ việc đăng tải các ý kiến góp ý. Các tài liệu khác cũng có thể truy cập được từ Regulations.gov bằng cách tìm kiếm Số Docket.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/USA/20_2093_00_e.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/USA/1591/Add.1

Ảnh minh họa

(Để có nội dung đầy đủ các thông báo của các nước thành viên WTO, Quý bạn đọc có thể truy cập vào địa chỉ Portal của Văn phòng TBT Việt Nam: http://tbt.gov.vn)

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ (nhalinh)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ