SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Hội đồng xét giao trực tiếp đề tài Khoa học XH&NV cấp thành phố “Tội phạm xâm hại tình dục người dưới 16 tuổi trên địa bàn thành phố Cần Thơ, thực trạng và giải pháp”

[10/11/2021 14:33]

Ngày 09/11/2021, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ đã thành lập Hội đồng xét giao trực tiếp đề tài “Tội phạm xâm hại tình dục người dưới 16 tuổi trên địa bàn thành phố Cần Thơ, thực trạng và giải pháp” do Th.S Lê Bá Phương làm chủ nhiệm, Công an thành phố Cần Thơ làm cơ quan chủ trì thực hiện.

Đề tài được thực hiện với nội dung nghiên cứu, xây dựng góp phần bổ sung hoàn thiện lý luận, luận cứ khoa học tội phạm xâm hại tình dục người dưới 16 tuổi; đánh giá đúng thực trạng tội phạm xâm hại tình dục người dưới 16 tuổi trên địa bàn thành phố Cần Thơ và kết quả công tác phòng chống tội phạm của lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an thành phố Cần Thơ; tìm ra nguyên nhân và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống đối với loại tội phạm này trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Dự kiến đề tài được thực hiện trong 14 tháng với các nội dung chủ yếu: (1) đánh giá nhận thức chung về tội phạm xâm hại tình dục người dưới 16 tuổi trên địa bàn thành phố Cần Thơ, hoạt động phòng chống loại tội phạm này; (2) đánh giá đặc điểm, tình hình có liên quan và thực trạng hoạt động điều tra tội phạm xâm hại tình dục người dưới 16 tuổi; (3) dự báo về tội phạm xâm hại tình dục người dưới 16 tuổi trên địa bàn thành phố Cần Thơ (4) giải pháp nâng cao hoạt động điều tra về phòng chống tội phạm xâm hại tình dục người dưới 16 tuổi.

Kết quả nghiên cứu từ đề tài sẽ góp phần nâng cao hiệu quả của công tác phòng chống loại tội phạm này trên địa bàn thành phố Cần Thơ nói riêng và cả nước nói chung.

Sở KH&CN Cần Thơ (ntqnhu)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Lưu ý: Cổng thông tin Sở Khoa học và Công nghệ không chịu trách nhiệm với nội dung các đường link liên kết bên ngoài