SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Chuyển động mắt người được mô phỏng nhằm mục đích đào tạo các nền tảng vũ trụ ảo
Các kỹ sư đã phát triển “mắt ảo” bắt chước gần giống hành vi của mắt người.

Các kỹ sư máy tính nhận tài trợ của Tổ chức Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ có trụ sở tại Đại học Duke đã phát triển đôi mắt ảo mô phỏng cách con người nhìn thế giới. Mắt ảo đủ chính xác để các công ty đào tạo ứng dụng thực tế ảo và thực tế tăng cường.

Chương trình EyeSyn sẽ giúp các nhà phát triển tạo các ứng dụng cho vũ trụ ảo (metaverse) mở rộng nhanh chóng đồng thời bảo vệ dữ liệu người dùng. Kết quả nghiên cứu sẽ được trình bày tại Hội nghị Quốc tế về Xử lý Thông tin trong Mạng Cảm biến sắp tới.

Chuyển động của mắt chứa dữ liệu tiết lộ thông tin về phản ứng với kích thích, trạng thái cảm xúc và sự tập trung. Đội ngũ kỹ sư máy tính đã phát triển đôi mắt ảo được trí tuệ nhân tạo huấn luyện để bắt chước chuyển động của mắt người phản ứng với các kích thích khác nhau.

Thông tin có thể là bản thiết kế chi tiết cho việc sử dụng AI để đào tạo các nền tảng và phần mềm metaverse, có thể đưa ra các thuật toán được tùy chỉnh cho một cá nhân cụ thể. Nó cũng có thể được sử dụng để điều chỉnh quá trình sản xuất nội dung bằng cách đo lường phản hồi tương tác.

Khi kiểm tra độ chính xác của mắt ảo, các kỹ sư đã so sánh hành vi của mắt người với mắt ảo đang xem cùng một sự kiện. Kết quả chứng minh rằng mắt ảo mô phỏng rất sát chuyển động của mắt người.

ctngoc

www.technology.org
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ