SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Hội thảo góp ý xây dựng thử nghiệm Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương
Chiều ngày 10/5/2022, Sở Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ đã tham dự hội thảo trực tuyến góp ý xây dựng thử nghiệm Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương do Học Viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức.

Phía đầu cầu Sở Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ

Tham dự hội thảo có lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành và 63 điểm cầu Sở Khoa học và Công nghệ của các tỉnh, thành trong cả nước.

Mục tiêu của buổi họp nhằm lựa chọn và hướng dẫn một số địa phương đăng ký tham gia đánh giá thử nghiệm Bộ chỉ số Đổi mới sáng tạo (ĐMST) cấp địa phương; Phối hợp cùng với các đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Đề án xây dựng chỉ số ĐMST cấp địa phương, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển bền vững, tăng tốc tăng trưởng kinh tế.

Các đầu cầu tham dự hội thảo

Hội thảo xoay quanh những nội dung về Tóm tắt Đề án xây dựng Bộ chỉ số ĐMST cấp địa phương; Dự thảo thuyết minh các chỉ số thuộc bộ chỉ số ĐMST cấp địa phương. Bên cạnh đó, đại biểu tập trung đóng góp các ý kiến về Bộ chỉ số (khung của bộ chỉ số, các trụ cột, các chỉ số thành phần); Về nguồn dữ liệu, phương pháp và thời gian thu thập dữ liệu (đặc biệt là các chỉ số dự kiến do địa phương thu thập và cung cấp dữ liệu); Thuận lợi, khó khăn của các Sở Khoa học và Công nghệ khi tham gia thử nghiệm Bộ chỉ số ĐMST ở địa phương; Các kiến nghị, giải pháp khi triển khai thu thập thông tin (số liệu) phục vụ thử nghiệm Bộ chỉ số ĐMST tại địa phương; Khả năng của Sở Khoa học và Công nghệ có thể tham gia và hỗ trợ các hoạt động của đề án xây dựng Bộ chỉ số ĐMST cấp địa phương; Nội dung dự kiến sẽ báo cáo, đề xuất với đoàn công tác do lãnh đạo Bộ chủ trì đến làm việc với lãnh đạo địa phương về phối hợp triển khai xây dựng Bộ chỉ số ĐMST cấp địa phương.

Tại hội thảo, ông Ngô Anh Tín – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ có ý kiến phát biểu, “Sở Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ thống nhất phối hợp với Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo để triển khai Bộ chỉ số ĐMST tại địa phương. Sở Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ là một trong 20 Sở được Bộ Khoa học và Công nghệ chọn làm địa phương thí điểm trong triển khai chỉ số ĐMST”.

ctngoc

Sở KH&CN TP. Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ