SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý
Việc triển khai Chương trình phát triển tài sản trí tuệ sẽ góp phần hỗ trợ kịp thời cho các tổ chức, cá nhân nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ, bảo hộ, khai thác, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ, nâng cao khả năng cạnh tranh đối với các sản phẩm, dịch vụ của thành phố ở trong và ngoài nước.

Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý.

Nội dung đề xuất phù hợp với mục tiêu và nội dung Chương trình nêu tại Điều 1 Quyết định số 2205/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030. Phiếu đề xuất (theo mẫu đính kèm) gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp qua địa chỉ mail: sokhcn@cantho.gov.vn  trước ngày 26/5/2022.

 Thông tin chi tiết liên hệ: Sở Khoa học và Công nghệ (Phòng Quản lý Chuyên ngành), số 02 đường Lý Thường Kiệt, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ; điện thoại: 0292.3829632 (gặp Hồng Ngọc).

 

Đính kèm

Công văn đề xuất 586/SKHCN-QLCN

Phiếu đề xuất

Công văn số 3143/SHTT-NĐHT

Quyết định số 2205/QĐ-TTg

Sở KH&CN TP. Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ