SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Nhiệt độ cao biến magie diboride thành chất siêu dẫn
Các nhà nghiên cứu tại LiU, bằng một số tính toán lý thuyết, đã chỉ ra rằng magie diboride trở nên siêu dẫn ở nhiệt độ cao hơn khi nó bị kéo căng. Khám phá này là một bước tiến lớn trong việc tìm kiếm các vật liệu siêu dẫn hữu ích trong các tình huống thực tế.

Nghiên cứu đăng trên Tạp chí Vật lý Ứng dụng đã thu hút sự chú ý rộng rãi.

Tiếp cận năng lượng tái tạo là điều cơ bản cho một thế giới bền vững, nhưng ngay cả năng lượng tái tạo cũng biến mất dưới dạng tổn thất trong quá trình truyền tải trong mạng lưới điện. Những tổn thất này là do ngay cả những vật liệu dẫn điện tốt cũng có điện trở nhất định, dẫn đến tổn thất dưới dạng nhiệt. Vì lý do này, các nhà khoa học trên toàn thế giới đang cố gắng tìm ra các vật liệu siêu dẫn, tức là dẫn điện mà không bị tổn thất gì cả.

Siêu dẫn

Những vật liệu như vậy tồn tại, nhưng tính siêu dẫn chủ yếu phát sinh rất gần với 0 tuyệt đối, tức là 0 K hoặc -273,15 ° C. Nhiều năm nghiên cứu đã tạo ra những vật liệu mới phức tạp với nhiệt độ tới hạn tối đa có thể là 200 K, tức là -73 ° C. Ở nhiệt độ dưới nhiệt độ tới hạn, vật liệu trở nên siêu dẫn. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng có thể đạt được hiện tượng siêu dẫn ở một số vật liệu kim loại ở áp suất cực cao.

Nếu các nhà khoa học thành công trong việc tăng nhiệt độ tới hạn, sẽ có nhiều cơ hội hơn để sử dụng hiện tượng siêu dẫn trong các ứng dụng thực tế.

Tăng nhiệt độ tới hạn

Ở kích thước nano, các nguyên tử dao động ngay cả trong các vật liệu thực sự cứng và rắn. Trong các tính toán của các nhà khoa học về magie diboride, người ta thấy rằng khi vật liệu bị kéo căng, các nguyên tử bị kéo ra xa nhau và tần số dao động thay đổi. Điều này có nghĩa là trong vật liệu này, nhiệt độ tới hạn tăng lên - trong trường hợp là từ 39 K đến 77 K. Nếu thay vào đó magie diborid phải chịu áp suất cao, thì tính siêu dẫn của nó sẽ giảm.

Phát hiện ra hiện tượng này mở đường cho các tính toán và thử nghiệm các vật liệu tương tự khác hoặc các tổ hợp vật liệu có thể làm tăng nhiệt độ tới hạn hơn nữa.

ctngoc

www.technology.org
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ