SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Đặc điểm hình ảnh của viêm cơ tim cấp trên cộng hưởng từ
Nghiên cứu do nhóm tác giả Phạm Thị Hương, Trần Thị Mai Thùy, Trần Minh Hoàng - Đại Học Y Dược, TP. Hồ Chí Minh, Đoàn Văn Phụng - Bệnh Viện Chợ Rẫy thực hiện.

Ảnh minh họa

Nghiên cứu nhằm mục tiêu nghiên cứu nhằm mô tả đặc điểm hình ảnh của viêm cơ tiêm cấp (VCTC) trên cộng hưởng từ (CHT) tim và khảo sát mối liên quan giữa các đặc điểm hình ảnh với các thông số chức năng thất trái.

Nghiên cứu hồi cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 42 bệnh nhân VCTC có chụp CHT tim tại bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM và bệnh viện Chợ Rẫy từ tháng 1/2017 đến tháng 12/2020. Khảo sát đặc điểm hình ảnh trên hệ thống PACS, đánh giá các thông số chức năng thất trái qua phần mềm Argus và thủ công.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, 52,4% bệnh nhân có phù cơ tim trên T2W, 52% bệnh nhân có cơ tim bắt thuốc tương phản từ sớm, 83,3% trường hợp bệnh nhân có cơ tim bắt thuốc tương phản từ muộn (BTTPM). Vị trí BTTPM gặp ở vùng vách chiếm 66,7%, vùng thành bên sau giữa chiếm 59,5%. Kiểu BTTPM từ dưới thượng tâm mạc chiếm 54,8%, kiểu BTTPM giữa cơ tim chiếm tỷ lệ 45,2%. Có 78,6 % bệnh nhân thoả mãn tiêu chuẩn Lake Louise với chẩn đoán VCTC trên CHT. EF trung bình là 48,07 ± 12,63%. Không thấy sự liên quan giữa các đặc điểm hình ảnh trên CHT và các thông số chức năng thất trái có ý nghĩa thống kê (p>0,05). Phương pháp CHT tim kết hợp sử dụng hình ảnh phù cơ tim trên hình T2, cơ tim bắt thuốc sớm và cơ tim bắt thuốc tương phản muộn mang lại độ chính xác trong chẩn đoán cao và là một công cụ hữu ích trong chẩn đoán và đánh giá bệnh nhân nghi ngờ VCTC.

ctngoc

Tạp chí Y dược TP.HCM, năm 2022, tập 26, số 2
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ