SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông minh hỗ trợ, hỏi đáp thủ tục hành chính tại TP. Cần Thơ
Chiều ngày 27/5/2022, Sở Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ đã thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông minh hỗ trợ, hỏi đáp thủ tục hành chính tại TP. Cần Thơ”. Hội đồng do ông Trần Đông Phương An- Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ làm chủ tịch Hội đồng. PGS.TS. Đỗ Thanh Nghị là chủ nhiệm. Trường Đại học Cần Thơ là cơ quan chủ trì.

Toàn cảnh buổi họp 

Đề tài được thực hiện nhằm mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin vào xây dựng hệ thống thông minh, tự động trả lời các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Hệ thống đơn giản hóa quá trình hỏi đáp, tư vấn, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính, tinh gọn bộ máy quản lý, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính của TP.Cần Thơ.

Thành viên hội đồng

Nhóm nghiên cứu đã triển khai những nội dung: Khảo sát thực trạng và thu thập thông tin về thủ tục hành chính của Sở Y tế và Sở Thông tin và Truyền thông; Thiết kế hệ thống chương trình tự động hỗ trợ hỏi đáp thông minh về thủ tục hành chính; Xây dựng cơ sở dữ liệu cho hệ thống hỗ trợ hỏi đáp thủ tục hành chính của Sở Y tế và Sở Thông tin và Truyền thông; Xây dựng mô hình máy học tự động cho hệ thống hỗ trợ hỏi đáp thủ tục hành chính của Sở Y tế và Sở Thông tin và Truyền thông; Xây dựng hệ thống thông minh tự động trả về bộ thủ tục hành chính theo yêu cầu của người dùng.

Nhóm nghiên cứu

Kết quả nghiên cứu cho thấy, đề tài đã khảo sát hiện trạng hạ tầng, nguồn lực và ứng dụng CNTT tại đơn vị phối hợp thực hiện (Sở Y tế và Sở Thông tin và Truyền thông); thu thập thủ tục hành chính và những câu hỏi liên quan đến thủ tục hành chính từ người dùng; Xây dựng cơ sở dữ liệu cho hệ thống hỗ trợ, hỏi đáp thủ tục hành chính của Sở Y tế và Sở Thông tin và Truyền thông TP .Cần Thơ; Xây dựng mô hình máy học cho hệ thống hỗ trợ, hỏi đáp thủ tục hành chính của Sở Y tế và Sở Thông tin và Truyền thông TP .Cần Thơ; Xây dựng hệ thống thông minh tự động trả lời về nội dung thủ tục hành chính theo yêu cầu của người dùng. Hệ thống được xây dựng trên nền tảng website, giao diện tương thích với tất cả các thiết bị, cho phép người dùng nhập vào câu hỏi bằng cách gõ câu hỏi dạng văn bản (text) hoặc câu hỏi bằng giọng nói trực tiếp (chức năng thử nghiệm) từ các thiết bị smartphone. Chương trình được cài đặt vận hành trên mạng internet với bộ dữ liệu 180 thủ tục hành chính của Sở Y tế  và Sở Thông tin và Truyền thông, TP.Cần Thơ. Chương trình trả lời tự động câu hỏi liên quan thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian hỏi đáp và thực hiện các thủ tục hành chính, tinh gọn bộ máy quản lý, tiết kiệm chí phí và góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính của TP.Cần Thơ. Chương trình tạo ra bước đột phá về ứng dụng CNTT vào cải cách hành chính thông qua việc sử dụng công nghệ khám phá tri thức và khai thác dữ liệu học tự động, máy học tự động, trí tuệ nhân tạo. Kết quả nghiên cứu là tiền đề cho việc ứng dụng công nghệ 4.0 trong cải cách hành chính của TP.Cần Thơ.

Hội đồng đã thống nhất nghiệm thu đề tài, tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cần chỉnh sửa và bổ sung thêm một số nội dung báo cáo theo góp ý của thành viên hội đồng.

ctngoc

Sở KH&CN TP. Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ