SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi sinh để tạo phân bón hữu cơ từ phế thải rau củ quả trong phát triển canh tác rau sạch
Sáng ngày 30/5/2022, Sở Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ đã thành lập Hội đồng đánh giá giữa kỳ đề tài “Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi sinh để tạo phân bón hữu cơ từ phế thải rau củ quả trong phát triển canh tác rau sạch”. Hội đồng do ông Trương Hoàng Phương – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ làm chủ tịch Hội đồng. PGS.TS. Nguyễn Khởi Nghĩa làm chủ nhiệm. Trường đại học Cần Thơ là cơ quan chủ trì thực hiện đề tài.

Toàn cảnh buổi họp 

Đề tài triển khai những nội dung: Nghiên cứu quy trình sản xuất chế phẩm vi sinh chứa các dòng vi khuẩn tổng hợp acid lactic; Đánh giá hiệu quả của phân hữu cơ thành phẩm từ quá trình phân hủy phế thải rau củ quả lên sinh trưởng, năng suất cây rau ăn lá (xà lách) và chất lượng đất ở điều kiện ngoài đồng.

Thành viên hội đồng

Qua thời gian thực hiện, Ban chủ nhiệm đã triển khai các nội dung nghiên cứu theo sát tiến độ đã đăng ký.

Dự kiến những công việc cần triển khai trong thời gian tới: Đánh giá hiệu quả của phân hữu cơ thành phẩm từ quá trình phân hủy phế thải rau củ quả lên sinh trưởng, năng suất cây rau ăn lá (xà lách) và chất lượng đất ở điều kiện ngoài đồng.

Ban chủ nhiệm

Hội đồng đánh giá cao kết quả giữa kỳ, đề tài thực hiện đúng tiến độ và thống nhất cho Ban chủ nhiệm tiếp tục thực hiện giai đoạn còn lại.

ctngoc

Sở KH&CN TP. Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ