SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Lịch làm việc của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ Từ ngày 05/6/2022 đến ngày 10/6/2022
Tuần 23 đăng ngày 03/6/2022

CHỦ NHẬT: 05/6/2022

- 06 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín dự Lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6, Tháng hành động vì môi trường năm 2022. Điểm tại khu quảng trường quận Cái Răng.

 

THỨ HAI: ngày 06/6/2022

- 07 giờ 30: Giám đốc Ngô Anh Tín dự Phiên họp Thường kỳ tháng 5 năm 2022 của UBND TP. Điểm tại Hội trường UBND TP.

- 10 giờ 00: Giám đốc Ngô Anh Tín làm việc với Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KHCN. Điểm tại phòng họp trực tuyến sở (P.PTCN&ĐMST, TTTT cùng dự)

- 14 giờ 00: Giám đốc Ngô Anh Tín tiếp tục dự Phiên họp Thường kỳ tháng 5 năm 2022 của UBND TP. Điểm tại Hội trường UBND TP. (Đ/c Ngọc Thùy – CC TĐC, Đ/c Thanh Điệp – TP. QLCN cùng dự)

 

THỨ BA: ngày 07/6/2022

- 07 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc Trần Đông Phương An tham gia công tác nghiên cứu. Điểm tại trường Đại học Cần Thơ (Từ 07/6 – 10/6)

- 14 giờ 00: Giám đốc và các Phó Giám đốc họp Đảng ủy. Điểm tại Hội trường Sở (Mời BCH Đảng ủy cùng dự)

 

THỨ TƯ: ngày 08/6/2022  

- 08 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín làm việc với Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện đề tài “Nghiên cứu đáp ứng miễn dịch ở người sau tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19 tại TP. Cần Thơ”. Điểm tại Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh.

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

 

THỨ NĂM: 09/6/2022

- 08 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín họp Hội đồng thẩm định nội dung và kinh phí Dự án tham gia Chương trình phát triển tài sản trí tuệ thành phố Cần Thơ. Điểm tại Hội trường Sở (P. QLCN cùng dự)

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương dự Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến rà soát bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Bí thư, Bí thư Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Bí thư, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng thành phố, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Điểm tại Hội trường các ban xây dựng Đảng Thành ủy.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm Dự án KHCN “Xây dựng mô hình sản xuất vú sữa theo chuỗi giá trị”. Điểm tại Hội trường Sở (P. QLKH, VP, TTTT cùng dự)

 

THỨ SÁU: 10/6/2022

- 08 giờ 00: Giám đốc và các Phó Giám đốc họp Chi bộ văn phòng Sở. Điểm tại Hội trường Sở (Mời các Đ/c Đảng viên Chi bộ Văn phòng Sở cùng dự)

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Trần Đông Phương An dự Hội nghị đánh giá kết quả 01 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Điểm tại Hội trường các ban xây dựng Đảng Thành ủy.

- 14 giờ 00: Giám đốc Ngô Anh Tín họp Hội đồng tư vấn xét giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài: “Nghiên cứu xây dựng mô hình sinh kế cho người khuyết tật tại thành phố Cần Thơ”. Điểm tại Hội trường Sở (P.QLKH, VP, TTTT cùng dự)

Văn phòng Sở KH&CN
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ