SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Tập huấn Cam kết quốc tế về SHTT và thực thi quyền SHTT trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
Ngày 27 tháng 5 năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ đã phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức tập huấn Cam kết quốc tế về sở hữu trí tuệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. với sự tham dự của khoảng 80 đại biểu là đại diện của các sở, ban, ngành, đại diện các hội, đoàn thể, viện, trường, đại diện các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn thành phố.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, hệ thống pháp luật sở hữu trí tuệ ở Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc. Việt Nam là thành viên của các điều ước quốc tế đa phương quan trọng nhất về sở hữu trí tuệ như Hiệp định TRIPS về các khía cạnh thương mại của quyền sở hữu trí tuệ trong khuôn khổ các hiệp định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO); Công ước Berne về bảo hộ tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học; Công ước Pari về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; Công ước UPOV về bảo hộ giống cây trồng mới…

Vấn đề thực thi quyền SHTT luôn là vấn đề nan giải trong thực tiễn thi hành pháp luật về SHTT và cũng là chủ đề luôn được ngành khoa học công nghệ quan tâm. Thực tế tại địa phương còn diễn ra các vụ xâm phạm quyền SHTT. Mặc dù năng lực chuyên môn của cán bộ các cơ quan thực thi quyền SHTT đã từng bước được cải thiện, có sự chủ động hơn trong việc đánh giá, xem xét và xử lý các hành vi xâm phạm quyền. Tuy nhiên các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ vẫn diễn biến phức tạp và ảnh hưởng không nhỏ đến quyền, lợi ích hợp pháp của chủ thể quyền, gây tác động tiêu cực đến đời sống kinh tế, xã hội.

Ông Ngô Anh Tín, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu khai mạc

Nhằm nâng cao kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức tập huấn Cam kết quốc tế về SHTT và thực thi quyền SHTT trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Các đại biểu đã được giảng viên Hệ thống lại các văn bản pháp luật về sở hữu trí tuệ; các điều ước quốc tế về sở hữu công nghiệp mà Việt Nam là thành viên và trao đổi thực tiễn về các vấn đề về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Buổi tập huấn không những giúp tổ chức cá nhân, doanh nghiệp chủ động trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm SHTT mà còn giúp cơ quan quản lý, cơ quan thực thi chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp kiểm tra, kiểm soát thị trường, nắm bắt những thủ đoạn, hành vi mới, xử lý kịp thời các cá nhân, tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm SHTT không để trở thành điểm nóng trong dư luận, tích cực bảo vệ môi trường kinh doanh, góp phần cho sự phát triển kinh tế và xã hội trên địa bàn thành phố.

Phòng Quản lý Chuyên ngành (Hồng Ngọc)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ